9 Tips om de belastingdruk te verlagen

9 Tips om de belastingdruk te verlagen

Box III vermogen verlagen

Uiteraard kunt u voor de peildatum 1 januari 2016 voorgenomen grote uitgaven en/of schenkingen doen om het box III vermogen te verlagen. U kunt het vermogen per 1 januari 2016 echter ook verminderen door al in 2015 hypotheekrente vooruit te betalen. In 2015 is het hoogste tarief voor aftrek van hypotheekrente ook nog eens hoger (51%) dan in 2016 (50,5%). Het moet wel gaan om hypotheekrente die betrekking heeft op maximaal de eerste zes maanden van 2016. Enerzijds heeft u dan in de IB aangifte 2015 meer hypotheekrenteaftrek, anderzijds wordt uw box III vermogen voor de aangifte 2016 verlaagd.

Heeft u nu juist een lage hypotheek – waarbij de jaarlijkse hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait – dan heeft u geen voordeel aan hypotheekrente aftrek. U kunt dan beter door aflossing van deze hypotheek uw box III vermogen verlagen.

Lagere bijtelling

De tarieven voor de bijtelling worden vanaf 2016 aangescherpt. Indien u nog dit jaar een auto koopt of leaset op de zaak, kunt u nog 5 jaar profiteren van de huidige tarieven voor de bijtelling. Let op: de kosten voor een oplaadvoorziening van uw (semi)elektrische auto zijn ook aftrekbaar van de winst.

Renteaftrek terug geschonken rente ouders

De Hoge Raad heeft beslist dat de verschuldigde rente voor een eigen woning lening die door bijvoorbeeld ouders wordt terug geschonken, wel aftrekbaar is als deze “hypotheekrente” wel eerst is betaald.

Voorkom belastingrente

U kunt belastingrente over de door u verschuldigde belasting voorkomen door in het lopende belastingjaar voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting alvast een voorlopige aanslag aan te vragen indien u verwacht over het 2016 belasting te moeten betalen.

Urenregistratie

U komt slechts in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten als zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en eventueel startersaftrek indien u minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan uw onderneming besteed. Momenteel is onderdeel van een juridische discussie of reistijd hierbij meetelt. De laatste stand (Hof Den Haag) is dat u de reistijd mee kunt tellen.

Vooral bij ondernemers die een lage omzet hebben en/of een parttime baan naast de ondernemersactiviteiten is het urencriterium een aandachtspunt voor de fiscus. Het is dan ook zaak uw uren goed bij te houden, bijvoorbeeld in een excelbestand, zodat u deze prompt kunt overleggen bij eventuele vragen of een boekenonderzoek.

Willekeurige afschrijving starters

Startende ondernemers kunnen gebruik maken van een willekeurige afschrijving, waardoor het zelfs mogelijk is in één keer tot de restwaarde af te schrijven. Door forse afschrijvingen kan een verlies ontstaan dat zorgt voor een lagere belast inkomen. Dit inkomen kunt u dan samen met twee voorliggende jaren weer gebruiken voor middeling om inkomstenbelasting uit eerdere jaren terug te vragen. Er is wel enig pas en meetwerk vereist, omdat u met verlies ook eventuele ondernemersfaciliteit wellicht niet volledig kunt benutten.

Niet-betalende debiteuren?

Indien debiteuren oninbaar blijken kunt u de reeds afgedragen btw bij de belastingdienst terug vragen. Dit mag niet via een suppletie of een gewone btw aangifte, maar moet via een brief worden aangevraagd. Dit moet één maand na het aangiftetijdvak waarin bekend is geworden dat de vordering oninbaar is. Wij raden daarbij aan de betreffende factuur bij te voegen.

Suppletie aangifte btw

Heeft u te veel of te weinig btw afgedragen in 2015? Dan dient dit zo snel mogelijk gecorrigeerd te worden door een vrijwillige verbetering, of wel een suppletie. Bij een afwijking van minder dan € 1.000,- mag u dit doen in het eerstvolgende aangiftetijdvak.

Voor hogere bedragen kunt u een formulier downloaden op de site van de belastingdienst of zijn wij u uiteraard graag van dienst. Met een vrijwillige verbetering voorkomt u een eventuele boete (10%) en heffingsrente. Let op: de belastingdienst is bezig met een landelijke actie en controleert dus intensief op eventuele openstaande belastingschulden.

Praktische tip voor de jaarstukken van uw onderneming en/of BV

Bij veel banken kunt u de mutaties slechts tot maximaal 18 maanden terug downloaden. De jaarstukken worden vaak enige tijd na het boekjaar opgemaakt. U kunt er voor zorgen dat er een deel van de bankmutaties van het boekjaar niet meer te downloaden is door op 31 december van een boekjaar alvast een pdf van de mutaties (1 januari tot en met 31 december) te downloaden. U heeft dan altijd de adequate informatie voor ons beschikbaar. Vooruitlopend op het digitaal verwerken van bankmutatie kunt u de mutaties naast pdf ook in de bestandsvormen MT940 of CSV opslaan. Denkt u eraan dit voor al uw betaal- en spaarrekeningen te doen?

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties