Middeling van wisselend inkomen

Middeling van wisselend inkomen

Heeft u een wisselend inkomen in enkele jaren die naast elkaar zijn gelegen? Dan kan middeling van uw inkomen mogelijk een belastingvoordeel opleveren.

U mag over drie aaneengesloten kalenderjaren uw inkomen middelen. Per jaar wordt dan een herrekening gemaakt van de verschuldigde inkomstenbelasting. Als uit die berekening blijkt dat over de gemiddelde inkomens de verschuldigde belasting lager is dan de reeds geheven inkomstenbelasting, dan heeft u mogelijk recht op een teruggave. Het verschil moet uiteindelijk groter zijn dan de drempel voor teruggave. De drempel bedraagt  € 545.

Als u bijvoorbeeld in 2014 een inkomen in box 1 had van € 150.000 vanwege de afkoop van een gouden handdruk, uw inkomen in 2013 was € 35.000 en uw inkomen in 2012 was € 30.000 dan is middeling toepassen over die jaren voordelig. Gemiddeld heeft u over die jaren dan € 71.666 box 1 inkomen gehad. Als u in elk van die drie jaren € 71.666 inkomen in box 1 gehad zou hebben zou u per saldo € 4.751 minder inkomstenbelasting betaald hebben. Na aftrek van de drempel van € 545 ontvangt u netto € 4.206 terug als u een middelingsverzoek indient.

Het verzoek tot middeling moet ingediend zijn uiterlijk na 36 maanden nadat de laatste aanslag definitief vaststaat.

Wij kunnen samen met u bepalen of middeling een belastingvoordeel kan opleveren en welke jaren het beste in het verzoek betrokken kunnen worden.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties