BKR codering hypotheek afsluiten met NHG

BKR codering hypotheek afsluiten met NHG

Heeft u te maken met een negatieve BKR-codering en wenst u een huis te kopen? Misschien wilt u juist uw hypotheek oversluiten en loopt u ook tegen dit probleem aan.

In dit artikel leest u de spelregels over het afsluiten van een hypotheek met BKR-codering in combinatie met NHG. Niet in alle gevallen is een hypotheek onmogelijk. Wel dient uw situatie te voldoen aan specifieke eisen. Wij kunnen voor u een kosteloze quickscan van de mogelijkheden maken.

Negatieve BKR-codering

In dit artikel behandelen we de werking van een hypotheekaanvraag onder NHG-condities in combinatie met een negatieve BKR-codering. Er zijn ook positieve BKR-coderingen. Daar gaat dit artikel niet over.

Indien u in het verleden te maken hebt gehad met een betalingsachterstand voor een financieel product zoals een lening, verzendhuiskrediet of hypotheek kunt u een achterstandscodering oplopen. Met deze achterstandscodering, meestal een A, A1 of A2 of A3, is het zeer lastig om een hypotheek af te sluiten.

Regels NHG

NHG is een regeling die onder andere door de overheid wordt gefinancierd en huizenkopers bescherming geeft bij financiële tegenslag in het leven. In de voorwaarden is de volgende tekst te lezen over de eisen waaraan dient te worden voldaan:

 • Je toetst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) of de consument geregistreerde kredieten heeft. Dit doe je voor iedere consument.
  Is of was een consument woonachtig in België, Duitsland, Oostenrijk of Italië? Of heeft de consument de nationaliteit van een van deze landen? Dan voer je een buitenland toets uit om te bepalen of de consument in dat land geregistreerde kredieten heeft. Dit kan via BKR.
  Wanneer mag je geen lening met NHG aanbieden?
  Je mag geen lening met NHG aan een consument aanbieden in de volgende situaties:

  Bij een BKR-registratie met een bijzonderheidscode 1, 2, 3, 4 of 5;
  Bij een BKR-registratie met een bijzonderheidscode A als niet voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden; of
  Bij een lopende schuldhulpregeling met de code SK of SH.
  Blijkt uit de werkgeversverklaring of salarisstrook dat er sprake is van loonbeslag of looncessie? Dan mag je geen lening met NHG aanbieden.
  Wanneer mag je wel een lening met NHG aanbieden?
  Je mag wel een lening met NHG aan een consument aanbieden in de volgende situaties:

  Bij een BKR-registratie met een bijzonderheidscode A of A1 onder de volgende voorwaarden:
  De lening heeft een herstelcode (H).
  Je kunt in de BKR-registratie zien dat de lening is afgelost. En je ziet ook dat de lening niet is afgelost door herfinanciering in een nieuwe lopende lening.
  De geldverstrekker heeft verklaard dat er geen achterstanden meer zijn of dat de lening is afgelost. Er zijn geen achterstanden geherfinancierd in een nieuwe lopende lening.
  Bij een van de volgende BKR-registraties als ze een praktisch laatste aflosdatum (PLA) hebben en NHG finale kwijting heeft verleend:
  HY 2, HY 3.
  HY A, HY A1, HY A2, of HY A3.
  Er is geen sprake geweest van een afkoop- of betalingsregeling.
  Bij een BKR-registratie RN 3 onder de volgende voorwaarden:
  Er is sprake van een praktisch laatste aflosdatum (PLA).
  De registratiedatums van de PLA en de bijzonderheidscode 3 zijn gelijk. De bijzonderheidscode is ontstaan doordat wij de vordering hebben afgeboekt tegen finale kwijting. Wij hebben dat schriftelijk bevestigd aan de consument.
  Bij registraties die door verjaring bij het BKR worden verwijderd. De registratie is uiterlijk op de ingangsdatum van de lening verwijderd.
  Bij alle registraties die vallen onder het traject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Maar alleen als dit traject is afgerond met een schone lei en er minimaal 1 jaar verstreken is na de datum van het vonnis.

Wanneer krijg ik een achterstandscodering bij een hypotheek?

Een hypotheek staat niet standaard geregistreerd bij het BKR. Tenzij er sprake van een betalingsachterstand is. Indien u meer dan drie maanden een betalingsachterstand hebt bij het betalen van uw hypotheeklast ontstaat er een A-codering.

Hoe lang blijft een BKR-codering bestaan?

Nadat u de achterstand bent ingelopen of hebt afgelost ontvangt u een zogeheten herstelmelding. Dit wordt ook wel aangeduid met een H-codering. Pas vanaf het moment dat de achterstand is ‘hersteld’ gaat een termijn van 5 jaar lopen. Afhankelijk van de soort registratie en ook het soort financieel product is het moeilijk of extreem moeilijk om een nieuw financieel product af te sluiten.

Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor een hypotheek gaat het om een complete beoordeling van uw situatie.

Quickscan hypotheekaanvraag met BKR codering

Interesse in het kopen van een huis of uw bestaande hypotheek oversluiten met een BKR codering? Vul onderstaand formulier in en voeg relevante informatie toe. Wij zullen dan tijdens een quickscan kosteloos beoordelen of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

Het helpt enorm indien u een overzicht vanuit het BKR meestuurt hoe de registraties van uw lening(en) is / zijn.

Kan ik mijn BKR codering ongedaan maken?

Het BKR heeft een geschillencommissie die klachten in behandeling neemt indien u van mening bent dat de BKR registratie onjuist is gedaan. Eerst dient u een klacht in te dienen bij de instantie die de melding heeft gedaan. Pas als deze instantie weigert om de registratie aan te passen kunt u naar de geschillencommissie van het BKR. Ook kunt u de burgerlijke rechtbank verzoeken om de melding ongedaan te maken.

Meestal gebeurt een rechtszaak alleen als er haast is bij het verwijderen van de BKR-registratie. Bijvoorbeeld als u een huis hebt gekocht en het financieringsvoorbehoud in het geding is.

Kort geding verwijderen BKR-codering

Indien u van mening bent dat de codering onterecht is, en haast heeft kunt u de rechtbank verzoeken een oordeel te geven. Dat kan door middel van een zogeheten spoed kort geding waarbij de zaak zeer snel voorgelegd kan worden aan de rechter. De exacte doorlooptijd hangt af van de locatie van de rechtbank.

De kosten voor zo’n traject zijn allin € 3.900. Hier zitten de kosten voor de griffie ook bij inbegrepen. Wenst u hier meer informatie over dan vernemen we graag. Besef alleen dat u een procesrisico loopt en dat u zelfs met het beste verhaal alsnog met een teleurstellend vonnis kunt eindigen.

Als u de zaak verliest dan draait u in de meeste gevallen ook op voor de kosten van de tegenpartij die ook stevig kunnen zijn.

Heeft het zin mijn registratie aan te vechten?

Als u echt van mening bent dat u belemmerd bent in het kopen van een huis bijvoorbeeld in verhouding tot de aard van de registratie. De kosten voor de behandeling van de geschillencommissie van het BKR zijn € 50 per dossier.

U dient hier een procedure voor te volgen die in deze brochure van het BKR genoemd staat.

Dient mijn codering eerst verwijderd te zijn voordat ik een hypotheek kan aanvragen?

Indien wij de quickscan positief afronden, hoeft de codering niet verwijderd te zijn. Het verwijderingsverzoek en de hypotheekaanvraag mogen ook tegelijkertijd lopen. Het is dus goed mogelijk om een hypotheekaanvraag goedgekeurd te krijgen met een A of A2-codering, zonder dat deze is verwijderd. In veel gevallen verdwijnt de codering gedurende aanvraagprocedure van de hypotheek. Over onze aanpak en werkwijze zullen wij u tijdens een kennismakingsgesprek informeren.

Vertel ons uw verhaal!

Interesse in het afsluiten van een hypotheek ondanks een BKR codering?

BKR registratie uitgelegd in video

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties