Verjaring schuld en hypotheek afsluiten

Verjaring schuld en hypotheek afsluiten

Wellicht komt de volgende situatie u bekend voor. Jaren geleden heeft u een creditcard aangeschaft, mogelijk samen met uw ex-partner, of gedurende een periode waarin u midden in verhuisplannen zat. Na verloop van tijd, net wanneer u bezig bent met het koopproces van uw droomhuis, krijgt u te horen van uw bank of hypotheekadviseur dat er nog een negatieve BKR-codering is. Overrompeld en met weinig opties, besluit u de naar uw mening onterechte vordering te voldoen, in de hoop daarmee een einde te maken aan de negatieve BKR-registratie.

In deze blog leggen we iets uit over de ingewikkelde wereld van kredietregistratie, verjaring en schulden.

Verjaring schuld en hypotheek afsluiten

Wanneer u een financiële verplichting aangaat, zoals een krediet of lening, wordt van u verwacht dat u deze terugbetaalt volgens de afgesproken voorwaarden. Echter, er zijn situaties waarin terugbetaling niet mogelijk is, of misschien bent u het gewoon vergeten. Wat gebeurt er als u stopt met betalen en uw schuldeiser onderneemt geen actie? Wel, in dat geval kan uw schuld verjaren.

Zelfs als de schuld is verjaard kunt u nog steeds last hebben van een negatieve BKR-codering. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt en wat u kunt doen om alsnog een hypotheek af te sluiten met een negatieve BKR-codering als gevolg van verjaring.

 

Wat is verjaring?

Verjaring verwijst naar het proces waarbij een schuld zijn afdwingbaarheid verliest na een specifieke periode waarin de schuldeiser heeft nagelaten actie te ondernemen om de schuld te innen. Dit betekent dat na het verstrijken van deze zogenaamde ‘verjaringstermijn’, de schuldeiser u juridisch gezien niet kan dwingen om de schuld te betalen, hoewel zij u nog wel mag aanmanen. Belangrijk is dat u zich in zo’n geval expliciet op verjaring beroept als u voor de rechter wordt gedaagd.

 

De verjaringstermijn

De lengte van de verjaringstermijn hangt af van de soort vordering en de omstandigheden rondom de schuld. Een schuldeiser moet binnen deze termijn actie ondernemen, bijvoorbeeld door het sturen van aanmaningen. Uw eigen acties, zoals het doen van een betaling of het treffen van een betalingsregeling, kunnen ook invloed hebben op de verjaringstermijn.

Regelmatig merken wij dat het incassobureau dat de vordering bijvoorbeeld heeft opgekocht een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Zo is de oorspronkelijke overeenkomst niet te achterhalen en stuurt men indirecte correspondentie toe met de hoop dat u alsnog betaalt. Ook krijgen we regelmatig te horen dat het incassobureau mogelijk bereid is de codering te verwijderen als u daadwerkelijk de vordering betaalt. Helaas blijkt dan achteraf dat de codering toch niet wordt verwijderd. Helaas voor u is deze mededeling dan mondeling gedaan en in strijd met de spelregels van de stichting BKR. Immers een codering verwijderen is niet ’te koop’.

 

Gevolgen van verjaring

Een interessant aspect van verjaring is dat als u een verjaarde vordering betaalt, u helaas het betaalde bedrag niet terug kunt vorderen. Daarom is het cruciaal om goed te onderzoeken of een vordering verjaard is voordat u overgaat tot betaling.

Nadat de geldverstrekker de verjaring toestaat wordt de einddatum van het krediet gesteld op de datum van het toestaan van de verjaring. Dit betekent dat vanaf die datum de negatieve BKR-codering vijf jaar blijft staan in het BKR-systeem.

Veel consumenten denken – ten onrechte – dat de vijfjaarsperiode van het BKR ingaat op het moment dat de verjaring mogelijk was. Helaas hanteren de deelnemers van het BKR een andere termijn; namelijk de datum waarop u een beroep op verjaring doet en waarbij dit vervolgens wordt gehonoreerd door de instelling. In de meeste gevallen is die datum te laat voor uw lopende hypotheekaanvraag.

 

BKR-registratie en verjaring

Als een verjaarde schuld geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), dan dient uw kredietverstrekker deze registratie af te melden. Praktisch gezien blijkt echter dat kredietverstrekkers vaak terughoudend zijn om dergelijke registraties af te melden of een incorrecte einddatum registreren.

Een negatieve BKR-registratie kan ernstige gevolgen hebben voor uw financiële mogelijkheden, zoals het bemoeilijken van het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek.

 

Maakt het uit of er sprake is van een A2 of A3 codering?

Op het moment dat er sprake is van een A2 of A3 codering en de verjaring wordt goedgekeurd door de instantie dan kan het technisch juist zijn om een A2 of A3 codering te krijgen. Voor een hypotheekaanvraag is het erg van belang wat het verhaal achter de codering is. Technisch gezien kan een A3 juist zijn, maar dit hoeft niet doorslaggevend te zijn. Samen met u kunnen we onderzoeken wat de mogelijkheden voor u zijn bij het afsluiten van een hypotheek met BKR-codering als gevolg van de verjaring.

Meer uitleg over de werking van een BKR-codering in relatie tot een hypotheek aanvragen kunt u hier lezen.

 

Wat kunt u doen als er sprake is van verjaring?

Bent u recent benaderd over een oude vordering en wilt u onderzoeken of deze verjaard is? Of bent u overtuigd van de verjaring van uw schuld, maar erkent de wederpartij dit niet? Ook als uw kredietverstrekker weigert uw BKR-registratie correct af te melden, kunnen wij u helpen met het onderzoeken of een hypotheek afsluiten mogelijk is.

Zeker als u midden in het koopproces van een woning zit en last heeft van deze negatieve BKR-codering kunnen wij onderzoeken of een hypotheekaanvraag kansrijk is.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties