Boeterente bij scheiding

Boeterente bij scheiding

boeterente bij scheidingU gaat scheiden en wenst de hypotheek over te sluiten? Een scheiding kost sowieso al veel geld, tel daar de boeterente bij scheiding bovenop op en dan praten we al over een flinke som geld.

Dit artikel gaat over de hoogte van de boeterente bij scheiding. Bent u nu 50% kwijt als u uw hypotheek tijdens een scheiding oversluit of gewoon het volle pond?

Kifid halveert boeterente

Westland Utrecht Bank moet als gevolg van een uitspraak van klachteninstituut Kifid ruim € 10.000 terug betalen aan twee voormalige echtelieden.

De bank bracht namelijk de volledige boeterente in rekening toen de man de woning samen met zijn nieuwe partner overnam van zijn ex. De man stelt zich op het standpunt dat in de voorwaarden die bij de hypotheek horen niet duidelijk staat dat beide schuldenaren de woning hoeven te verkopen om in aanmerking te komen voor de boetevrijstelling.

Redelijke uitleg van de voorwaarden

De bank voert hier tegen verweer en brengt tijdens de zitting bij de mondelinge behandeling nog een nieuwe zienswijze in. Die wordt overgeslagen door het Kifid vanwege het te late moment van inbreng.

Ook is het Kifid van mening dat de klant van Westland Utrecht Bank een redelijke uitleg geeft aan het artikel. In het reglement staat immers niet expliciet vermeld dat het dient te gaan om de verkoop van het gehele onderpand noch dat beide schuldenaren dienen te verhuizen.

Het Kifid komt tot de slotsom dat de man de helft van de vergoeding dient te betalen en dat ook rekening wordt gehouden met een loyaliteitskorting.  Dat scheelt deze klant bijna € 11.000.

Altijd 50% boeterente bij scheiding?

Is het nu voor iedereen die gaat scheiden en oversluiten mogelijk om een beroep te doen op deze bepaling? Het hangt zoals u hiervoor kunt lezen af van de exacte voorwaarden. Want in 2017 moest het Kifid zich buigen over een soortgelijke zaak waarbij ABN Amro was betrokken.

In de voorwaarden van de ABN Amro hypotheek stond wel duidelijk beschreven dat de boeterente enkel wordt vrijgesteld als beide partijen verhuizen. Dus deze mensen konden geen beroep doen op de vrijstelling tot 50% van de boeterente.

Boeterente uitleg

Wat is een boeterente eigenlijk? Indien u een hypotheek afsluit, kunt u de rente voor een bepaalde periode vastzetten. Als u dat doet sluit een rentevaste periode af binnen uw hypotheek.  De hypotheekverstrekker gaat ervan uit gedurende deze periode bepaalde inkomsten te hebben. Logisch. Beëindigt u de hypotheek eerder dan de einddatum van het rentecontract dan brengt de verstrekker een vergoeding voor vervroegde aflossing in rekening, ofwel de boeterente.

Hoe hoog is deze boeterente dan? Dat hangt van meerdere factoren af waaronder :

  • De huidige marktrente voor soortgelijke hypotheken;
  • Het rentepercentage wat u eerder hebt afgesproken met de bank;
  • Hoeveel maanden het rentecontract nog loopt.

Wenst u meer te weten over de boeterente lees dan : het berekenen en opvragen van de boeterente

Boeterente bij scheiding door over te sluiten

Indien u samen met uw ex afspreekt om zijn of haar deel van de woning over te nemen volgt ook automatisch de hypotheekschuld. Er zijn een paar mogelijkheden om de hypotheek over te nemen. De hypotheek kan worden omgezet, maar u kunt er ook voor kiezen om de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Uiteindelijk is het doel om de hypotheek op 1 naam te krijgen.

Kiest u voor het oversluiten van uw hypotheek dan krijgt u te maken met een boeterente. U vraag dan een compleet nieuwe hypotheek aan. Uw ex partner is pas uitgekocht als deze hypotheekaanvraag is geaccepteerd en gepasseerd. Dat kan misschien lastig zijn als uw beider inkomen destijds nodig was voor de hypotheekaanvraag en u nu op 1 naam de hypotheek dient te dragen.

Banken zijn erg kritisch en streng bij het beoordelen van een nieuwe hypotheekaanvraag.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die het huis niet krijgt, dient te zorgen dat de hypotheekverstrekker hem of haar ontslaat uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Tot die tijd blijft u namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de hypotheekschuld, ook als u niet meer op hetzelfde adres woont.

De hypotheekverstrekker toetst na een verzoek tot hoofdelijk ontslag of de overnemende partij in staat is de hypotheeklasten alleen of samen met een nieuwe partner te dragen. Als dit past volgens de berekeningswijze van de bank stelt de notaris een akte van verdeling op. Deze wordt na akkoord door de geldverstrekker door u ondertekend op het kantoor van een notaris. Daarna bent u niet meer aansprakelijk voor het betalen van de hypotheeklasten.

Hoogte boeterente

Hoe wordt de hoogte van de boeterente bepaald? Zoals eerder genoemd, hangt dit mede af van de eventuele resterende rentevaste periode en bijbehorende hypotheekrente. Daarnaast telt de actuele hypotheekrente en resterend hypotheekbedrag mee. Mogelijke overige voorwaarden die de hypotheekverstrekker hanteert, kunnen ook een rol spelen.

Lukt het niet om het huis op naam te staan van alleen u of uw ex-partner? Dan blijven er grofweg twee smaken over.

Beiden eigenaar blijven

Zo kunt u samen eigenaar blijven van het huis. Zo voorkomt u in ieder geval een boeterente. Gezamenlijk eigenaarschap heeft echter wel allerlei financiële en belastingtechnische gevolgen. Zo heeft degene die vertrekt met de scheidingsregeling nog maar 24 maanden recht op hypotheekrenteaftrek. Ook is de kans klein dat hij of zij een hypotheek kan krijgen indien deze een nieuwe woning wenst te kopen.

De hypotheek op uw eerste koopwoning beïnvloedt uw maximale hypotheek namelijk, u bent immers nog hoofdelijk aansprakelijk. De hypotheeklasten voor de oude woning tellen dan ook mee in de berekening. Bovendien staan de regels van Nationale Hypotheek Garantie het niet toe om twee huizen tegelijkertijd te financieren.

Verkopen huis

Ook kunt u ervoor kiezen om het huis te verkopen en met de opbrengst van de verkoop de hypotheek af te lossen. Voor het aflossen van uw hypotheek door verkoop betaalt u doorgaans geen boeterente bij uw geldverstrekker. Sommige geldverstrekkers hanteerden in het verleden wel verhuisboetes. Lees ook voor deze boete weer goed de voorwaarden na.

Brengt de verkoop niet genoeg op en krijgt u te maken met een restschuld, dan dienen jullie over deze restschuld afspraken te maken. Levert de verkoop meer op dan de hypotheek? Dan is er sprake van overwaarde. Ook deze moet worden verdeeld. Welk deel ieder precies krijgt hangt samen met de eigendomsverhouding. Meestal is deze 50/50.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp of wenst u meer te weten te komen over hypotheken? Vul dan onderstaand formulier in voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Video met uitleg over boeterente bij scheiding

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties