Onenigheid over verkoop voormalige echtelijke woning.

Onenigheid over verkoop voormalige echtelijke woning.

 

Een voormalig gehuwd stel komt er samen niet meer uit met betrekking tot de verkoop van de voormalige gezamenlijke woning. De man wenst de woning samen met zijn nieuwe partner over te nemen voor € 225.000 terwijl de ex-vrouw denkt dat de woning op de vrije markt meer oplevert. Dat laatste gevoel ontstaat doordat een onderhandeling met een kandidaat-koper is geklapt terwijl deze een bieding deed van € 235.000.

Echtscheiding afspraken over de woning

De man en vrouw in kwestie zijn 32 jaar gehuwd geweest. In 2017 hebben zij hun echtscheiding geregeld middels een echtscheidingsconvenant. Samen waren zij overeengekomen dat de woning verkocht zou worden en hebben dit als volgt beschreven :

“2.7. De echtelijke woning van partijen aan [adres] zal worden verkocht. Makelaardij [naam makelaar]
is belast met de verkoop van de woning. Van de verkoopopbrengst zal allereerst de hypotheekschuld ad
€ 112.000,– bij de ING worden afgelost. Daarna zullen de met de verkoop samenhangende kosten
worden voldaan waaronder de kosten van de makelaar. Het restantbedrag zal tussen partijen bij helfte
worden verdeeld.
Wanneer op het moment van de notariële overdracht van de woning sprake is van een achterstand
in de woonlasten (hypotheek e.d.) dan komt deze achterstand uitsluitend voor rekening en ten laste
van de man, nu hij de woning bewoont (zie artikel 2.8). Een eventuele achterstand wordt derhalve
op het aandeel van de man in het restantbedrag in mindering gebracht en niet op het aandeel van
de vrouw.

2 8. Tot aan de verkoop van de woning zal de man in de echtelijke woning blijven wonen. Alle kosten
met betrekking tot deze woning (bijv. hypotheek, gemeentelijke heffingen, verzekeringspremie,
nutsvoorzieningen) komen voor rekening van de man, zonder verdere verrekening.”

Verkoopproces woning

Uiteindelijk is de woning begin 2017 op de markt gegaan met een vraagprijs ad € 250.000. In mei 2017 diende zich een mogelijke koper aan die € 235.000 bood. Uiteindelijk is de onderhandeling stuk gelopen omdat de man minimaal € 245.000 als ondergrens stelde en de vrouw tevreden zou zijn met een bieding van € 240.000.

De makelaar heeft besloten om de verkoopopdracht te annuleren vanwege de verstoorde relatie tussen de man en vrouw. Men zat duidelijk niet op één lijn en later heeft de man met een kort geding geprobeerd om de woning te kopen voor € 225.000. Dat verzoek is afgewezen door de rechtbank.

Eis van de vrouw om de woning op de markt te plaatsen

Uiteindelijk wenst de vrouw dat de afspraken uit het echtscheidingsconvenant worden nageleefd en dat de man zijn medewerking dient te verlenen aan de verkoop. De rechter veroordeelt de man om mee te werken aan dit verzoek en legt een dwangsom op indien de man niet binnen 5 dagen na betekening van het vonnis zijn medewerking heeft verleend aan Woonmakelaars te Grave.

Tips :

Wij zien in de praktijk veel afspraken gemaakt worden over het verdelen van de eigen woning. In veel gevallen blijven er open eindjes ontstaan. Zelfs na afloop van uw scheiding blijft dit voor ergernis zorgen. Dit kan ook worden voorkomen door de volgende afspraken te maken :

  • Als de afspraak gemaakt wordt dat één van beiden de woning overneemt, neem dan een termijn op waarin dit geregeld dient te zijn, en meteen de volgende stap daaraan vast te plakken. Dat betekent een vervolgafspraak opnemen indien het overnemen niet lukt.
  • Ook het afspreken van de koopprijs dient opgenomen te worden in het echtscheidingsconvenant om latere discussies te voorkomen over de waarde te voorkomen;
  • Tevens is het raadzaam om een mandaat op te nemen waar de verkopend makelaar mee kan werken indien u besluit om de woning te verkopen. U kunt dit simpel oplossen door een minimale koopprijs op te nemen. Dan weet de makelaar het onderhandelingsproces beter en sneller af te ronden en ontstaat er tussen u en uw ex-partner geen onduidelijkheid meer.
  • U kunt dit zelfs nog verfijnen door een bepaalde periode te verbinden aan dit mandaat en bijvoorbeeld op te nemen dat de ondergrens daalt met een bepaald bedrag na een bepaalde periode als de woning niet is verkocht.
  • Ook kunt u overeenkomen dat één van beiden het eerste recht op koop heeft tegen een vooraf overeengekomen prijs of bepaling van de prijs.
  • Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken over de toekomstige verkoop en wie welke acties doet zoals het voorbereiden op een bezichtiging enzovoorts.

Uiteindelijk bent u er bij gebaat om zo concreet en duidelijk mogelijk vast te leggen wat er dient te gebeuren met de woning. Uiteindelijk zijn de man en vrouw in deze kwestie drie keer langs de rechtbank geweest over hetzelfde onderwerp. Met goede afspraken en echtscheidingsbegeleiding was dit waarschijnlijk beperkt gebleven tot uitsluitend de verplichte indiening van het verzoekschrift.

Naast de extra juridische kosten en onzekerheid is een bijkomstigheid dat de woning nu pas opnieuw weer verkocht kan worden. De ruime overwaarde is ook pas meer dan een jaar later dan gepland beschikbaar.

Een goede mediator of echtscheidingsadvocaat kan u behoeden voor dergelijke situaties en toont u de valkuilen van onduidelijke afspraken in het echtscheidingsconvenant.

De gehele uitspraak kunt u onderstaand lezen :

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
[contact-form-7 id=”1077″ title=”Afspraakformulier hypotheek met bijlagen”]

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties