Wat kost een echtscheiding?

Wat kost een echtscheiding?

wat kost een echtscheiding

[pbutton url=”https://www.cournot.nl/contact/telefonisch-consult” text=”Meer informatie gewenst?” new_window=”no”]

 

Wat kost een echtscheiding? Bij een echtscheiding zijn diverse partijen betrokken waaronder uzelf en uw ex-partner. Misschien dat u samen wel tot afspraken kunt komen, alleen is het wettelijk geregeld dat er nog een toets door de rechter plaatsvindt. Om bij de rechter ‘aan tafel’ te komen heeft u ook nog een advocaat nodig die het verzoekschrift tot echtscheiding indient.

Daarnaast dient u afspraken te maken over uw gezamenlijke bezittingen en verantwoordelijkheden. Ook deze afspraken over de beëindiging van uw huwelijk hebben een financiële en juridische kant. Niet bepaald onderwerpen waar u lichtzinnig over wenst te denken, meestal.

Wat zijn de kosten van een scheiding?

Gemiddeld dient u aan een bedrag te denken van € 1.750 tot € 4.250. Dat is misschien wel even schrikken! Deze tarieven zijn gebaseerd op een scheiding waarbij u begeleiding krijgt en niet zelf aan de slag gaat via een online tool. Ook kunt u uitgaan van de situatie dat u enigszins samen tot een oplossing wenst te komen. Is daar overduidelijk geen sprake van, dan kunt u rustig minimaal op het dubbele aan kosten rekenen. Ieder heeft dan eigen rechtsbijstand nodig met behulp van een advocaat.

Welke partijen zijn betrokken bij een echtscheiding?

Indien u de echtscheiding volledig laat verzorgen kunt u in aanraking komen met de volgende dienstverleners :

 • Advocaat, mediator of echtscheidingsbemiddelaar;
 • Kosten van een taxateur indien u een gezamenlijke woning wenst te laten taxeren;
 • Een notaris om de hypotheek op één naam te krijgen en de woning over te schrijven;
 • De advocaat die het verzoekschrift indient bij de rechtbank;
 • Kosten van griffierecht voor de behandeling van uw verzoek tot echtscheiding;
 • Eventuele deskundigen die op deelgebieden advies geven over waardering of onderwerpen uitzoeken zoals een accountant of belastingadviseur.

Kosten van een advocaat

Als u gebruik wenst te maken van een advocaat voor uw echtscheiding hou dan rekening met stevige nota’s. Veelal bent u voordeliger uit door een echtscheidingsbemiddelaar of mediator in te huren waarbij u vaste prijzen kunt afspreken. Een veelvoorkomend verdienmodel voor een advocaat is om per uur te factureren.

Aan een scheiding kleeft ook een zachte kant waardoor u mogelijk uw gedachtes wenst te sparren met uw advocaat. Dat is dan meestal een kostbaar gesprek. Persoonlijk raden wij u aan om het strikt zakelijk te houden en zo het aantal uren dat een advocaat aan uw echtscheiding dient te besteden te beperken.

Zijn de kosten van een echtscheiding aftrekbaar?
De kosten van de echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar. Dat is het recht toe recht aan antwoord. Bent u een partneralimentatie overeengekomen dan zijn de kosten verbonden aan het betalen of herzien van deze alimentatieplicht ook als aftrekpost op te voeren.

Ontvangt u partneralimentatie dan is deze belast in box 1 en betaalt u deze alimentatie dan is deze wel aftrekbaar. Kinderalimentatie daarentegen is volgens de belastingregels geen belast inkomen.

Maakt u kosten om uw hypotheek te wijzigen in het kader van de scheiding, dan zijn deze kosten wel aftrekbaar.

Kan ik ook scheiden zonder een advocaat?
In de onderhandelingsfase met uw ex-partner hebt u niet per se een advocaat nodig. U kunt zelf vrij afspraken maken al dan niet met behulp van een mediator of echtscheidingsbemiddelaar.

Wel dient het formele verzoekschrift richting de Rechtbank ingediend te worden door een advocaat.

Wat kost een gemiddelde scheiding?
Indien u zelf veel uitzoekt en zelf de afspraken maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant kunt u voor circa € 900 gescheiden zijn.

Gaat u scheiden met begeleiding dan dient u gemiddeld aan zo’n € 3.600 aan totale kosten te denken. Daar zitten de kosten van de advocaat, Rechtbank en mediator bij inbegrepen.

Kosten van een echtscheidingsbemiddelaar of mediator

De meeste bemiddelaars of mediators maken gebruik van complete pakketten voor vaste tarieven. Dan is het verstandig om te kiezen voor een compleet pakket zodat u geen verrassingen achteraf hebt.

De werkzaamheden die u in de meeste gevallen nodig zult hebben om een scheiding samen te voltooien :

 • Opstellen echtscheidingsconvenant;
 • Ouderschapsplan indien u minderjarige kinderen hebt;
 • Berekeningen van de alimentatie;
 • Verdeling afwikkelen en bindende afspraken opnemen in het echtscheidingsconvenant;
 • Afwikkelen huwelijkse voorwaarden;
 • Pensioenregelingen bespreken en afspraken hierover maken en vastleggen;
 • Regeling voor de eigen woning bespreken en vastleggen.

Een goede echtscheidingsbemiddelaar zal u samen begeleiden tot een respectvol punt in de procedure. Het is wenselijk dat de complete regeling voor zowel u als uw ex-partner redelijk uitpakt en u uw leven weer zo goed als mogelijk kunt oppakken. Bovendien zouden wij u ook adviseren om de tijd tussen de te nemen stappen kort te houden. Hierdoor voorkomt u vertroebeling in de (zakelijke) afspraken die gemaakt dienen te worden.

Ook wilt u voorkomen dat de gemaakte afspraken later ontaarden in procedures. Het is daarom verstandig een mediator te kiezen die u samen op weg helpt en u de consequenties toelicht van de gemaakte afspraken. Afspraken die louter in het voordeel van één partij zijn, leveren uiteindelijk alleen op de korte termijn een (financieel) voordeel op.

Rol van de notaris tijdens echtscheiding

Naast het verdelen van de woning en het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid uit de hypotheek kan de notaris meer rollen vervullen. Ook mag de notaris het verzoekschrift tot echtscheiding indienen. Er zijn ook notarissen die scheidende partners adviseren over hun scheiding.

Normaliter verzorgt een advocaat het verzoek tot echtscheiding. Deze rol kan sinds enkele jaren ook door een notaris gedaan worden. Enkele redenen om een notaris te betrekken tijdens het proces van echtscheiding :

 • Er is mogelijk een prijsvoordeel te behalen door een pakketprijs af te spreken voor de werkzaamheden;
 • Een notaris adviseert onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in de gaten;
 • De notaris kan u ook adviseren omtrent uw testament en uw situatie overzien.

Kosten advocaat echtscheiding

De grootste kostenpost is meestal een advocaat. U dient uw eigen advocaat te betalen en in sommige situaties ook de advocaat van uw ex-partner. Het uurtarief van een advocaat schommelt tussen € 105 tot € 350 per uur. Voorts kan dit uurtarief opgehoogd worden met kantoorkosten. Het factureren van de tijd gaat meestal per 6 minuten.

Sommige advocaten staan open voor een vast tarief. Dat is meestal alleen mogelijk indien u een overzichtelijke situatie hebt met weinig discussie onderling. Dan kunt u voor circa € 3.500 klaar zijn aan advocaatkosten. Des te complexer de scheiding is, des te meer uren de advocaat maakt. Een scheiding kan dan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Griffierechten en leges

Vanwege het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding brengt de rechtbank griffierechten in rekening. Deze griffierechten bedragen rond de € 270,00. De hoogte van de griffierechten zijn landelijk hetzelfde en worden door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt overigens zelf kiezen bij welke rechtbank u dit verzoek indient. De capaciteit per rechtbank is wisselend waardoor er ook een verschil in doorloopsnelheid is.

Ook wordt van beide partners een uittreksel uit het bevolkingsregister en een uittreksel uit het huwelijksregister opgevraagd; de vergoedingen van deze leges bedragen circa € 15,00 per persoon.

Hoe bespaar ik op de kosten van mijn scheiding?

De grootste uitgave is voor de advocaat. Dus het loont om over deze keuze na te denken. Is een advocaat de meest geschikte persoon om de scheiding te begeleiden? Een mediator of echtscheidingsbemiddelaar is meestal voordeliger. Ook kunt u kiezen voor een online platform om te scheiden. Bij deze laatste variant dient u goed voorbereid te zijn en na te denken over uw keuzes.

Ook het voorbereiden van het echtscheidingsconvenant kan lonen. U kunt de onderwerpen die voorkomen in het echtscheidingsconvenant samen bespreken. Misschien zit u wel meer op één lijn dan u denkt. Zodra u weet wat u samen wenst af te spreken over deze onderwerpen kunt u slagvaardig aan de slag. Dan hoeft u geen kostbare tijd van een dienstverlener te investeren in deze discussies. Lukt dit niet dan raden wij u aan deze discussies te parkeren en te bespreken met een mediator of advocaat.

U kunt hetzelfde doen voor het ouderschapsplan. De afspraken die u dient te maken over de opvoedingstaken kunt u mogelijk al samen bespreken.

Een vechtscheiding kost geld

Pas als u tegenover elkaar komt te staan gaat de teller lopen. Dan gaat uw advocaat of mediator meer tijd nodig hebben om tot een oplossing te komen. Bovendien kunnen de kosten voor extra deskundigen toenemen.

Als er twijfel is over de waarde van bijvoorbeeld de volgende zaken :

 • De waarde van het bedrijf van één van beiden;
 • Een taxatie van de gezamenlijke woning die te laag of te hoog uitpakt;
 • Mogelijk een tweede woning zoals een vakantiewoning waar getwist wordt over de waarde.

Ook zijn er misschien meerdere procedures bij de rechtbank nodig en stijgen de kosten van het griffierecht.

Alleen al vanuit financieel oogpunt kan het verstandiger zijn om tot het uiterste te gaan om er samen uit te komen. Soms gaat het niet anders realiseren wij ons.

Procederen op basis van toevoeging

Indien uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens is kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan heeft u enkel te maken met een eigen bijdrage.

Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk heeft u een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering afgesloten inclusief mediation. Dan kunt op grond van deze module de kosten van uw echtscheiding bekostigen.

Uw tussenpersoon of verzekeraar kan u direct noemen of er van dekking sprake is. Ook dan kunt u de kosten van uw echtscheiding drastisch verlagen.

Voorbereiding met hulp van een hypotheekadviseur

Ten aanzien van het verdelen van de woning. Bijvoorbeeld door de hypotheek op één naam te krijgen kunt u zich laten informeren door een hypotheekadviseur. Ook de andere financiële thema´s kunt u dan door laten rekenen of uw ideeën over de afspraken over het verdelen van hypotheek en eventuele kredieten haalbaar is. Het voordeel van deze volgorde is dat u tijdens de verdere echtscheidingsprocedure weet welke opties u kunt elimineren.

In de praktijk merken wij dat vaak de haalbaarheid van het overnemen van de hypotheek wordt doorgeschoven terwijl dit binnen het gemiddelde huishouden het grootste vermogensbestanddeel is. Als de uitkomst helder is hoeft u dus niet lang meer stil te staan bij dit onderwerp of andere scenario’s te onderzoeken en te bepraten.

Ook kunt u offertes van notariskantoren vergelijken. Een notaris dient bijvoorbeeld de akte van verdeling op te stellen of uw testamenten te vervangen.

Een andere vuistregel is dat samenwerken goedkoper uitpakt. Indien u veel ruzie hebt is het moeilijker om tot afspraken te komen.

Belastingdienst aandachtspunten

Naast de punten die voor u belangrijk zijn bij de scheiding, heeft de Belastingdienst ook ‘wensen’. Dit wensenpakket is gebaseerd op wetgeving, maar ook op basis van praktijkervaring door de inspecteurs. De Belastingdienst heeft de fiscale aandachtspunten in een handig overzicht opgenomen.

Afzonderlijk of samen aangifte doen

Op het moment dat u gaat scheiden heeft u een periode van overlap en heeft u nog met elkaar te maken. Bijvoorbeeld omdat er gezamenlijke aftrekposten zijn. De Belastingdienst doet de volgende aanbevelingen over het doen van aangifte in het scheidingsjaar :

 • Er worden minder fouten gemaakt bij een gezamenlijke belastingaangifte;
 • De verdeling van vrije aftrekposten kunt u vastleggen in het echtscheidingsconvenant;
 • Afspraken over het resultaat van de belastingaangifte kunt u beter ook vastleggen, wie ontvangt of betaalt de bedragen als gevolg van de aangifte.

Partneralimentatie

De Belastingdienst kijkt vooral naar de werkelijke betaalde partneralimentatie in plaats van de overeengekomen bedragen. U mag dus enkel de partneralimentatie aftrekken die u ook daadwerkelijk hebt voldaan aan uw ex-partner. Bovendien tellen ook mee de bedragen die u verrekend hebt.

Ontvangt u partneralimentatie, dan dient u ook de bedragen aan te geven die u zou kunnen incasseren en eveneens de verrekende bedragen.

Schenkbelasting en echtscheidingsconvenant

Indien er sprake is van overbedeling en dit bedrag wordt kwijtgescholden, dan kan er sprake van schenkbelasting zijn. De Belastingdienst adviseert om bij zo’n situatie rekening te houden in het echtscheidingsconvenant teneinde verrassingen te voorkomen.

Online scheiden met behulp van echtscheidingsbemiddelaar

Online scheiden is een trend in wording. Steeds vaker merken wij in de praktijk dat partners elkaar liever niet wensen te spreken of een drukke agenda hebben. Dan is online scheiden via een scheidingsportal een goede optie.

Op deze wijze krijgt u toegang van uw echtscheidingsbemiddelaar tot een portal. Dit gaat via een beveiligde internetomgeving. De voordelen van scheiden via internet zijn als volgt :

 • U reageert op momenten dat u het uitkomt;
 • Begeleiding via een professionele mediator;
 • Het is goedkoper dan een regulier scheidingsproces;
 • U hoeft uw ex-partner niet rechtstreeks te spreken of te zien.

Echtscheiding door de ogen van een kind

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Vul onderstaand formulier in en dan nemen wij snel contact met u op. Wij gaan discreet met uw informatie om.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

ABN hypotheekofferte

ABN hypotheekofferte nodig voor de aankoop van uw woning? Of wenst u een...

Contact opnemen

0 reacties