Wat is het internationaal huwelijksvermogensrecht?

Wat is het internationaal huwelijksvermogensrecht?

Wat is het internationaal huwelijksvermogensrecht?

Het aangaan van een internationaal huwelijk brengt vaak diverse juridische complicaties met zich mee. Om langdurige en pijnlijke procedures te vermijden bij een eventueel conflict of onverwachte beëindiging van het huwelijk, is het essentieel om samen met uw partner zorgvuldig te overwegen onder welke huwelijkse voorwaarden u wilt trouwen.

 

Huwelijksvermogensrecht per land

Elk land heeft zijn eigen regels omtrent het huwelijksvermogensrecht. In Nederland kennen we bijvoorbeeld het huwelijk in gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is echter de Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen van kracht. Dit betekent dat persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had, persoonlijk blijven. Bezittingen en schulden die na het huwelijk ontstaan, worden gezamenlijk eigendom. Voor huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018, zonder huwelijkse voorwaarden, geldt nog altijd de algehele gemeenschap van goederen.

 

Toepasselijk recht bij internationale huwelijken

Het is een misvatting dat de nationaliteit van de echtgenoten altijd bepalend is voor het toepasselijke huwelijksvermogensrecht. Zo kan het voorkomen dat een Nederlands echtpaar, woonachtig in Dubai, niet automatisch onder het Nederlandse huwelijksvermogensrecht valt.

Het toepasselijke recht voor een internationaal huwelijk wordt voornamelijk bepaald door het tijdstip waarop het huwelijk is voltrokken. Voor huwelijken gesloten na 1 september 1992 en vóór 29 januari 2019, is het huwelijksvermogensverdrag van toepassing. Voor huwelijken gesloten na 29 januari 2019 of waarbij huwelijkse voorwaarden na deze datum zijn getroffen, geldt de huwelijksvermogensrechtverordening.

 

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening is van toepassing in 18 lidstaten, waaronder Nederland, België, en Duitsland. Deze verordening regelt onder andere:

Het toepasselijke recht op de verdeling van het huwelijksvermogen.
De mogelijkheid tot rechtskeuze voor een bepaald rechtsstelsel.
Indien er bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden geen rechtskeuze is gemaakt, zal het toepasselijke huwelijksvermogensrecht worden bepaald op basis van de verordening. Dit gebeurt door eerst te kijken naar de gemeenschappelijke verblijfplaats na de huwelijksvoltrekking. Bij gebrek hieraan wordt gekeken naar de gemeenschappelijke nationaliteit. Indien ook deze ontbreekt, wordt het recht toegepast van het land waarmee beide partners het nauwst verbonden waren ten tijde van de huwelijkssluiting.

 

Advies van een internationaal familierechtadvocaat

Kwesties rondom internationaal huwelijksvermogensrecht kunnen complex zijn. Het inschakelen van een familierechtadvocaat met expertise in internationaal familierecht kan cruciaal zijn. Steeds meer relaties hebben een internationaal karakter, wat gevolgen kan hebben voor de rechtspositie van kinderen, vermogen, of erfgenamen.

 

Heeft u een internationale relatie?

Om te bepalen of voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap mogelijk wettelijke regels van een ander land gelden, is het belangrijk na te gaan of er sprake is van een internationale relatie. Vragen die u zichzelf kunt stellen zijn onder andere:

  • Heeft u of uw partner een buitenlandse nationaliteit?
  • Bezit u bezittingen in het buitenland?
  • Heeft u direct na uw huwelijk voor langere tijd in het buitenland gewoond of bent u dit van plan?
  • Bent u in het buitenland getrouwd en heeft u daar huwelijkse voorwaarden laten opstellen?

Indien u één of meerdere van deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, heeft u mogelijk te maken met buitenlands recht.

 

Geldend recht en rechtskeuze

Indien u in Nederland getrouwd bent of voor een geregistreerd partnerschap hebt gekozen, geldt meestal het Nederlands recht. Echter, dit is niet altijd het geval, vooral als u en uw partner lange tijd in het buitenland hebben gewoond. Het is mogelijk om een rechtskeuze te maken voor het recht van een bepaald land voor de gezamenlijke bezittingen en schulden binnen uw huwelijk of partnerschap. Het kan lastig zijn om te bepalen welk recht voor u geldt en of het verstandig is een keuze voor het recht van een ander land te maken. Advies van een notaris is hierbij essentieel.

 

Huwelijkse voorwaarden

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u in verschillende situaties het beste een Nederlandse notaris raadplegen, bijvoorbeeld als u gaat trouwen in het buitenland maar in Nederland woont, of als u na uw huwelijk in het buitenland gaat wonen. Wenst u samen met uw buitenlandse partner een woning in Nederland te kopen dan kan ook het internationaal huwelijksvermogensrecht een rol spelen.

 

Geregistreerd partnerschap

Voor geregistreerde partnerschappen gelden vaak andere regels in het buitenland. Het kan ook voorkomen dat landen een Nederlands geregistreerd partnerschap niet erkennen. Informeer bij een notaris naar de geldende regels als u in het buitenland gaat wonen of bezittingen in het buitenland heeft.

 

Relaties tussen personen van hetzelfde geslacht

In sommige landen is een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht niet mogelijk. Dit is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij internationale relaties.

 

Samenlevingscontracten

Woont u samen met iemand met een buitenlandse nationaliteit? Dan kan het verstandig zijn een samenlevingscontract op te stellen bij een Nederlandse notaris, waarin ook een rechtskeuze voor Nederlands recht kan worden opgenomen.

In het kader van internationaal huwelijksvermogensrecht is het altijd raadzaam professioneel juridisch advies in te winnen om de juiste beslissingen te nemen en mogelijke complicaties te voorkomen.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties