Wat kost het afhandelen van een erfenis?

Wat kost het afhandelen van een erfenis?

afhandeling erfenisWelke kosten zijn van toepassing bij het afhandelen van een erfenis?

Naast de emotionele pijn van een overlijden brengt een overlijden ook altijd kosten met zich mee. Zo kunt u denken aan de kosten voor de uitvaart, eventuele erfbelasting, een notaris en eventueel kosten voor een belastingadviseur voor de laatste belastingaangifte.

Deze kosten mogen voldaan worden vanuit de nalatenschap.

Notariskosten bij een erfenis

De hoogte van de kosten van de notaris hangt af van de tijdsbesteding aan uw dossier en de complexiteit. Zijn er 2 erfgenamen of 20. Dat maakt ook qua organisatie veel uit. Hoeveel u betaalt aan de notaris, hangt af van het aantal uren dat de notaris voor u werkt. Hoe ingewikkelder of groter de nalatenschap en hoe ingewikkelder de familiesituatie, hoe meer uren de notaris maakt. Andere factoren die invloed hebben op de kosten: zijn alle erfgenamen gemakkelijk te vinden? Was de administratie van de overledene op orde? Is er ruzie over de boedel? Moet hij bemiddelen? Hoe sneller u en de andere erfgenamen eruit zijn, hoe lager de notariskosten.

Kosten van begrafenis of crematie

Een begrafenis of crematie kost al gauw enkele duizenden euro’s. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten, zodat hun nabestaanden de uitvaart niet (volledig) hoeven te betalen.

Had de overledene geen uitvaartverzekering, of had hij geen goede verzekering? Dan kunt u de uitvaart laten betalen van de bankrekening van de overledene. Neem hiervoor contact op met de bank van de overledene. Staat er niet genoeg geld op de bankrekening van de overledene? Dan moeten erfgenamen de kosten uit eigen zak betalen. Deze kosten mag u aftrekken van de erfbelasting.

Wanneer betaalt gemeente een uitvaart

In uitzonderlijke situaties kunt u een beroep doen op de gemeente om de kosten van de uitvaart te betalen. De gemeente bepaalt dan hoe de uitvaart verloopt. De gemeente is wettelijk verplicht om de uitvaart te verzorgen als iemand binnen de gemeentegrenzen overlijdt van wie:

 • geen nabestaanden bekend zijn;
 • de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen.

De gemeente kan proberen om de kosten te verhalen op de erfgenamen. De uitvoering van een dergelijke uitvaart is sober vanwege de financiering met gemeenschapsgeld.

Kosten executeur testamentair

De overledene kan in zijn testament bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt. Die vergoeding kan ook  nihil zijn. Als er niets is geregeld, heeft de executeur recht op één procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.

Kosten vereffenaar

Heeft de rechter een vereffenaar benoemd? Dan krijgt hij een vergoeding uit de nalatenschap. De rechter bepaalt hoe hoog die vergoeding is. Een vereffenaar is iemand die spullen mag verkopen uit een nalatenschap om schuldeisers af te betalen. De rechter benoemt een vereffenaar bijvoorbeeld als:

 • de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard;
 • de erfgenamen onvindbaar zijn;
 • er ruzie is tussen de erfgenamen.

Erfbelasting

Krijgt u een erfenis? Dan moet u meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt. Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen.

Andere kosten

Afhankelijk van de situatie betaalt u ook:

 • taxatiekosten voor het koophuis en waardevolle spullen;
 • griffierecht als u kiest voor beneficiaire aanvaarding of verwerping;
 • kosten voor de ontruiming van de woning (verhuizer, afvoer van waardeloze zaken, herstelkosten woning);
 • verkoopkosten voor de koopwoning (makelaar, veiling);
 • kosten advocaat en griffierecht bij een ruzie tussen erfgenamen;
 • kosten die niet direct met de afwikkeling van de nalatenschap te maken hebben maar die wel kunnen oplopen: doorlopende servicekosten van een (zorg)appartement.
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties