Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek?

Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek?

lineaire hypotheek

Sinds 2013 is de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek weer terug van weggeweest. De andere aflosvormen zoals een bankspaarhypotheek en beleggingshypotheek zijn vanaf dat moment wettelijk niet meer toegestaan voor nieuwe huizenkopers. Deze aflosvormen waren mateloos populair tijdens de jaren negentig en nul.

Alleen met een annuïtaire of lineaire aflossing komt u nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek is vanaf dat moment de meest gekozen aflosvorm. Voorheen was dit de aflossingsvrije hypotheek.

Annuïtair of lineair aflossen wat is het verschil?

Een annuïteitenhypotheek kenmerkt zich door een vast maandelijks bedrag gedurende de hele looptijd. Binnen dit maandbedrag wisselt de samenstelling van rente en aflossing en is vooral in de beginjaren de component aan rente het grootst. Terwijl bij een lineaire hypotheek de maandlast maandelijks wisselt en het bedrag aan aflossing iedere maand hetzelfde is.

Annuïteitenhypotheek

Doordat het aandeel aan rente binnen de maandlast aan het begin van de looptijd van de hypotheek het grootst is, is ook het fiscaal voordeel het grootst aan het begin van de looptijd. Naarmate de looptijd van de hypotheek vordert neemt de netto maandlast toe.

Voordelen annuïteitenhypotheek
  • Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost;
  • De hypotheekrente neemt gedurende de looptijd af;
  • Uw bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd gelijk;
  • Aan het begin van de looptijd is het belastingvoordeel het grootst.
Nadelen annuïteitenhypotheek
  • Het belastingvoordeel daalt gedurende de looptijd van de hypotheek;
  • Maandelijks nemen uw netto maandlasten toe.

Verschil met andere hypotheken

Bij een annuïteitenhypotheek is het bedrag dat je aflost in de beginperiode laag en tegen het einde van de looptijd is je aflossingsbedrag hoog. Bij een lineaire hypotheek is het bedrag wat je aflost gedurende de gehele looptijd hetzelfde.

Aflossen van de annuïteitenhypotheek

Na 15 jaar van de annuïteitenhypotheek heeft u ongeveer 1/3 deel van de hypotheek afgelost. Na 20 jaar van de verstreken looptijd is ongeveer de helft van het hypotheekbedrag afgelost. We gaan hierbij uit van de situatie dat de looptijd 30 jaar is.

Extra aflossen op een annuïteitenhypotheek

Op het moment dat u extra besluit af te lossen op uw annuïteitenhypotheek dalen uw maandlasten. Ook daalt het saldo van uw spaarrekening en in veel gevallen betaalt u dus ook minder belasting in box 3. Dit is dus een win-winsituatie.

Boeterente

Als u tijdens de looptijd extra wenst af te lossen kan er sprake van een boeterente zijn. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de geldverstrekker. Meestal kunt u 10% boetevrij aflossen en is er van een boeterente sprake indien de hypotheekrente voor nieuw af te sluiten hypotheken lager is.

Rekenvoorbeeld annuïteitenhypotheek

In onderstaande berekening kunt u zien wat het effect is van de maandlasten gedurende de eerste 10 jaar van een annuïteitenhypotheek.

Annuïteitenhypotheek
Hypotheeksom bij aanvang is € 300.000 
De rente is 2,05%
JaarRestant hypotheekBruto maandlastNetto maandlast
1 €                      295.140,00 €                    1.116,00 €                             1.004,00
2 €                      287.724,00 €                    1.116,00 €                             1.008,00
3 €                      280.155,00 €                    1.116,00 €                             1.013,00
4 €                      272.430,00 €                    1.116,00 €                             1.019,00
5 €                      264.544,00 €                    1.116,00 €                             1.019,00
6 €                      256.496,00 €                    1.116,00 €                             1.030,00
7 €                      248.280,00 €                    1.116,00 €                             1.035,00
8 €                      239.895,00 €                    1.116,00 €                             1.041,00
9 €                      231.336,00 €                    1.116,00 €                             1.047,00
10 €                      222.601,00 €                    1.116,00 €                             1.053,00

Lineaire hypotheek berekenen

De lineaire hypotheek is de meest simpele aflosvorm die er bestaat, als we de aflossingsvrije hypotheek buiten beeld laten. U lost namelijk een vast bedrag af en over de resterende hypotheeksom betaalt u rente. De bruto maandlast wordt dus telkens lager. Het aflossingsbedrag krijgt u gevonden door de hoofdsom te delen door het aantal termijnen van de looptijd. Zo kunt u zelf het periodiek bedrag aan aflossing bepalen.

Rekenvoorbeeld lineaire hypotheek

In de onderstaande berekening kunt u zien wat het maandbedrag is van een lineaire hypotheek. De oorspronkelijke hypotheek is € 300.000 en de rente is 2,05%.

Lineaire hypotheek
JaarRestant hypotheekBruto maandlastNetto maandlast
1 €                      293.333,00 €                    1.341,00 €                             1.229,00
2 €                      283.333,00 €                    1.327,00 €                             1.220,00
3 €                      273.333,00 €                    1.310,00 €                             1.210,00
4 €                      263.333,00 €                    1.292,00 €                             1.200,00
5 €                      253.333,00 €                    1.275,00 €                             1.187,00
6 €                      243.333,00 €                    1.258,00 €                             1.180,00
7 €                      233.333,00 €                    1.241,00 €                             1.170,00
8 €                      223.333,00 €                    1.224,00 €                             1.160,00
9 €                      213.333,00 €                    1.207,00 €                             1.150,00
10 €                      203.333,00 €                    1.190,00 €                             1.140,00

 

Wie kiest voor een annuïteitenhypotheek?

Vanwege de lagere lasten van een annuïteitenhypotheek ten opzichte van een lineaire hypotheek kiest de gemiddelde huizenkoper voor een annuïteitenhypotheek. Vooral starters op de woningmarkt verkiezen een annuïteitenhypotheek boven een lineaire hypotheek. Doorstromers kiezen ook voor een lineaire hypotheek en dan vooral richting het einde van hun werkzame leven. Op deze wijze probeert men nog extra af te lossen met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd.

Uiteindelijk is een lineaire hypotheek goedkoper. De hypotheek wordt lineair namelijk sneller afgelost dan bij een annuïtaire aflossing. Gedurende de looptijd betaalt u hierdoor minder hypotheekrente.

Ook is de lineaire hypotheek interessant voor wie minder wil gaan werken. Bij een lineaire hypotheek wordt direct meer afgelost, waardoor zowel de bruto al netto maandlasten dalen. Ook indien u al een deel hypotheekrenteaftrek hebt genoten en geen renteaftrek meer kunt claimen is over de hele looptijd bezien de lineaire hypotheek voordeliger.

Annuïtair en lineair combineren

Het is mogelijk om de aflosvormen te combineren. Op deze wijze kunt u een situatie simuleren waarbij uw netto maandlasten gelijk worden over de gehele looptijd.

Ook kunt u besluiten uw bestaande aflosvorm om te zetten naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek omdat de meeste geldverstrekkers ook een renteopslag hanteren van gemiddeld 0,2% voor andere aflosvormen.

Meer hulp gewenst van een hypotheek bij het kiezen van de juiste aflosvorm?

[contact-form-7 id=”1077″ title=”Afspraakformulier hypotheek met bijlagen”]
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties