Arts in opleiding of promovendus en hypotheek afsluiten?

Arts in opleiding of promovendus en hypotheek afsluiten?

Bent u als promovendus actief, of als arts in opleiding tot specialist (AIOS, HAIO) en wenst u een hypotheek af te sluiten? Misschien werkt u onder een tijdelijk contract, dan is het afsluiten van een hypotheek geen vanzelfsprekendheid. Althans voor sommige geldverstrekkers is dat een probleem. In dit artikel leggen we uit wat de mogelijke marsroute is voor het verkrijgen van een hypotheek.

Goed om te weten dat binnen ons kantoor een belangrijke groep klanten medici zijn. U kunt hierbij denken aan een basisarts, tandarts, huisarts of medisch specialist. Al dan niet in opleiding.

Daarnaast hebben sommige banken een specifieke medische afdeling waar meer kennis en deskundigheid aanwezig is over medici. Onze adviseurs en planners weten deze specifieke afdelingen goed te vinden om bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag voor te bespreken.

Hoe kan ik als arts in opleiding een hypotheek krijgen?

De moeilijkheid zit hem in het verkrijgen van de intentieverklaring op de werkgeversverklaring. Met deze intentieverklaring spreekt de werkgever uit dat er na het aflopen van het tijdelijk dienstverband een dienstverband voor onbepaalde tijd volgt.

Sommige geldverstrekkers zijn streng in de leer en leggen het niet verkrijgen van een dergelijke verklaring uit alsof er geen duurzaam inkomen mogelijk is. Dat is namelijk het vertrekpunt voor een bank, een hypotheek verstrekken die risicoarm is. Op zichzelf is dat een prima streven, alleen bij medici in het begin van hun loopbaan werkt de bestendigheid van het inkomen net iets anders. Vooral als u nog in het opleidingstraject zit krijgt u te maken met tijdelijke contracten. Dat hoeft dus geen probleem te zijn.

Door op voorhand samen met ons de mogelijkheden te onderzoeken krijgt u op voorhand al de nodige duidelijkheid. De geldverstrekker kan overtuigd worden met een goede onderbouwing van de hypotheekaanvraag. Ook als uw plannen misschien wel ambitieus zijn.

Dit kan bestaan uit een beschrijving van uw toekomstig inkomen en de stappen die u daar nog voor dient te verrichten. Ook het overleggen van inkomen uit het verleden kan een positieve bijdrage leveren. In ieder geval zijn wij goed in staat om uw wensen overtuigend om in te zetten in een hypotheekaanvraag. In de meeste gevallen leidt dit ook tot een goedkeuring van de hypotheekaanvraag.

Eerdere klantervaringen

Ervaring van Marc
Met onze achtergronden (ondernemer en Promovendus) zijn we niet de doorsnee klanten voor een bank, waardoor we bij een ‘gewone’ hypotheekadviseur niet zo ver kwamen. Na de eerste kennismaking kregen we vertrouwen in Ferdinand en zijn werkwijze. Dit bleek gegrond, want tijdens het proces heeft hij ons goed begeleid. Hij en Kelsey zijn goed bereikbaar, en geven deskundig advies. Uiteindelijk hebben we een mooi huis met bouwdepot kunnen kopen, super tevreden! | Ervaring te lezen op Advieskeuze

Specifieke situatie arts in opleiding tot specialist (AIOS en HAIO)

Het is usance dat een arts in opleiding tot specialist van het ziekenhuis geen intentieverklaring krijgt, alleen wel een contract voor bepaalde tijd. Dit contract heeft de bedoeling om de specialisatie positief af te ronden binnen het ziekenhuis of de zorginstelling. Ook kan het voorkomen dat men gedurende het opleidingstraject wachtende is op een opleidingsplek. Tot die tijd kan er gewerkt worden voor een andere werkgever als arts.

Ook voor deze situatie is met een goede voorbereiding een hypotheek af te sluiten. Het ligt namelijk toch wel in de lijn der verwachting dat een medisch specialist een goede boterham kan verdienen in de toekomst!

Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) mogelijkheden voor een hypotheek

Voor u als ANIOS bestaat ook de mogelijkheid tot het afsluiten van een hypotheek. Een belangrijk vereiste is dat u bent ingeschreven in het BIG-register. Daarvoor is het nodig om een uittreksel uit het BIG-register te overleggen tijdens de hypotheekaanvraag.

Apotheker in registratiefase

Als basis-apotheker kunt u zich verder specialiseren tot bijvoorbeeld industrieapotheker, ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker. U dient dan een vervolgopleiding van twee jaar te volgen. Dit wordt ook wel de registratiefase genoemd. Het inkomen dat u geniet tijdens deze registratiefase mag worden meegenomen in het toetsinkomen. Ook als er geen intentieverklaring wordt afgegeven. Dat is natuurlijk logisch, omdat dit een tijdelijke fase is en het dienstverband na twee jaar stopt.

Wat is de reden dat geldverstrekkers kritisch zijn bij artsen in opleiding?

Men dient een weging te geven aan de bestendigheid van uw inkomen. Op het moment dat uw werkgever besluit de intentieverklaring achterwege te laten levert dit een verhoogd risico op vanwege het onzekere inkomen in de toekomst.

Daarbij vergelijkt men grote groepen werknemers en verliest men het baanperspectief van een arts uit het oog is onze mening. Om die reden proberen wij uw zaak positief over het voetlicht te krijgen bij banken die wel een totaalplaatje kunnen schetsen van de loopbaanontwikkeling van een arts.

Medisch ondernemer

Treedt u toe tot een zogeheten MSB dan wordt u, direct of indirect, gezien als medisch ondernemer. Dan gelden er andere regels voor het vaststellen van uw inkomen. Ook in deze situatie bestaat er een mogelijkheid om snel na toetreding een hypotheek te verkrijgen. Dit geldt ook voor een medisch specialist die rechtstreeks participeert in een ziekenhuis.

De basisregel is dat u minimaal drie jaar ondernemer dient te zijn. U kunt vanwege uw beroepsgroep al een hypotheek aanvragen indien u minimaal 6 maanden zelfstandig bent.

Medisch specialist ondernemer en zwangerschapsverlof

Bent u als zelfstandig medisch specialist ondernemer en heeft u een paar jaar een lager inkomen gehad vanwege een zwangerschap? Ook dan zijn er mogelijkheden om rekening te houden met uw toekomstig inkomen, vanuit bijvoorbeeld vaste opdrachtgevers. Bijvoorbeeld als u werkzaam bent in een kliniek en een paar keer te maken hebt gehad met een zwangerschap of Corona. De meeste geldverstrekkers houden geen rekening met uw te verwachten inkomen. Toch zijn er ook mogelijkheden als u aannemelijk kunt maken dat uw inkomen in de toekomst hoger is als ondernemer. Meerdere casussen hebben wij op deze wijze succesvol weten af te ronden voor opdrachtgevers.

Hoe kan ik mij voorbereiden op het verkrijgen van een hypotheek?

Het begint met het verzamelen van inkomensgegevens uit het verleden. Het helpt indien u de volgende documenten kunt verzamelen :

  • jaaropgave inkomen 2023;
  • jaaropgave inkomen 2022;
  • jaaropgave inkomen 2021.

In plaats van deze jaaropgaves mag u ook een zogeheten UWV-verzekerinsbericht aanleveren. Dit document kunt u downloaden via de website van het UWV met behulp van uw Digid.

De jaaropgaven van de laatste 3 jaar worden opgevraagd omdat de maximale hypotheek berekend wordt op basis van het gemiddelde inkomen in de afgelopen 3 jaar. Hierbij geld het laatste jaar als maximum. Daarnaast is het gemiddeld inkomen niet hoger dan het bedrag dat op de werkgeversverklaring wordt genoemd.

Rekenvoorbeeld
Bruto jaarsalaris 2023: € 57.500,-
Bruto jaarsalaris 2022: € 48.500,-
Bruto jaarsalaris 2021: € 43.000,-

Het gemiddelde bruto jaarsalaris is in dit geval €35.333.  Dit inkomen kan als leidraad dienen bij het bepalen van de maximum hypotheek.

Er zijn ook geldverstrekkers die uitgaan van uw actuele inkomen. Ook indien u geen intentieverklaring krijgt. Aan de hand van een vergelijking tussen aanbieders bieden wij u een passende hypotheek aan.

Hypotheek aanvragen voorbespreken met een hypotheekadviseur?

Behoeft aan advies om een hypotheek af te sluiten? Dit kan ook middels een online adviesgesprek. Een afspraak is zo gemaakt.

 

Video met uitleg arts in opleiding hypotheek

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties