Beslag op woning en hypotheek afsluiten

Beslag op woning en hypotheek afsluiten

Heeft u te maken met een beslag op uw woning en wenst u een hypotheek over te sluiten? Dan is onderstaande uitleg handig om te weten over de regels rondom beslaglegging.

Wat betekent beslag op uw huis voor u?

Wanneer er beslag wordt gelegd op uw huis, kan de beslaglegger uw huis laten veilen als u uw schuld niet betaalt of geen betaalafspraken maakt. De opbrengst van de veiling wordt eerst gebruikt om de hypotheek af te lossen. Het resterende bedrag gaat naar de beslaglegger. Sommige schuldeisers hebben een voorrangspositie, wat betekent dat zij altijd hun schuld (of een deel daarvan) uit de verkoopopbrengst betaald krijgen.

 

Wat kunt u doen als er beslag op uw huis wordt gelegd?

Een van de gevolgen kan zijn dat uw hypotheek wordt opgeeist, wat inhoudt dat u het volledige bedrag van de hypotheek in één keer moet terugbetalen. Als u geen afspraken met de beslaglegger maakt, kan het ook betekenen dat uw huis moet worden geveild.

 

Veiling overnemen

Een schuldeiser die beslag legt op een huis, krijgt het recht om het huis te veilen. De bank waar de hypotheek loopt, heeft het recht om deze veiling over te nemen van de beslaglegger. In plaats van dat de beslaglegger uw huis laat veilen.

 

Waarvoor kan er beslag op vastgoed worden gelegd?

Beslaglegging op huizen kan voor verschillende soorten vorderingen plaatsvinden, waaronder:

  • Onbetaalde facturen
  • Niet betaalde huur
  • Onbetaalde schadevergoeding
  • Leningen
  • Onbetaalde borgsommen
  • Opeisbare contractuele boetes
  • Het criterium is dat de vordering opeisbaar moet zijn.

 

Kan ik de hypotheek royeren?

Als er beslag rust op uw woning, kunt u de hypotheek nog steeds doorhalen. De voorwaarden blijven hetzelfde als wanneer er geen beslag is: de hypotheek moet volledig zijn afgelost en de hypotheeknemer moet akkoord zijn met het royement. Het beslag heeft hier geen invloed op.

 

Verkoop woning vrij van hypotheken én beslagen

Bij de verkoop van een woning moet deze altijd vrij zijn van hypotheken en beslagen. De notaris controleert dit meerdere keren in de registers. Voor het passeren van de leveringsakte en ook daarna controleert de notaris of er geen hypotheken en beslagen op de woning rusten. Als er beslag op de woning staat ingeschreven, kan de woning niet worden geleverd aan de koper.

 

Het beslag opheffen

Hoe komt u van het beslag af? Als de schuld is voldaan, kan de beslaglegger de deurwaarder opdracht geven om het beslag op te heffen. Het Kadaster kan het beslag doorhalen als zij een ingeschreven schriftelijke verklaring van de deurwaarder ontvangt.

Als er onterecht beslag is gelegd, kunt u de rechter vragen om het beslag op te heffen.

 

Hoe moet ik het beslag op mijn huis laten opheffen?

Als de vordering niet meer bestaat of is verjaard, moet degene die het beslag heeft laten leggen dit opheffen. Indien dit niet gebeurt, is dit onrechtmatig omdat er geen grond meer voor het beslag is. Het beslag staat ingeschreven in het Kadaster. U kunt het beslagexploit opvragen bij het Kadaster, waarin staat namens wie en door welke deurwaarder het beslag is gelegd. De eerste stap is om contact op te nemen met de deurwaarder die het beslag heeft gelegd. Deze deurwaarder kan contact opnemen met zijn opdrachtgever, die vervolgens opdracht kan geven om het beslag op te heffen.

Weigert de opdrachtgever ondanks een verjaarde vordering om het beslag op te heffen? Dan is het mogelijk om een kort geding te starten.

 

Vertel ons uw verhaal!

Informatie gewenst over het afsluiten van een hypotheek terwijl er beslag op de woning rust? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties