De beste en laagste hypotheekrente. Hoe kan ik dat aanvragen?

De beste en laagste hypotheekrente. Hoe kan ik dat aanvragen?

de beste hypotheekrente

Hoe krijg ik de beste en laagste hypotheekrente?

Er zijn tientallen geldverstrekkers en honderden verschillende hypotheken. Tel daar bovenop de honderden voorwaarden en dan is al snel duidelijk dat er veel keuzes te maken zijn. Verstrekt de hypotheekaanbieder met de laagste rente dan ook de best passende hypotheek voor u?

Nu heeft u niet meteen het antwoord op uw vraag realiseer ik mij. Een voorbeeld : als u een slagerij binnenstapt en vraagt om een stuk vlees zal de slager toch ook eerst vragen wat u precies wenst. Immers, er zijn meerdere keuzes te maken die u meestal tijdens het winkelen snel kunt overzien. Het kiezen van de laagste hypotheekrente is niet voor iedereen de beste optie. Dat komt omdat een hypotheek, in tegenstelling tot een homp vlees, een complex product is en u niet iedere dag koopt. Ook niet geheel onbelangrijk, het gaat vaak om veel geld. Een achteraf verkeerde keuze is dan ook meteen impactvol en kostbaar.

Zo is bijvoorbeeld de variabele rente bij Centraal Beheer op 3 augustus 2018 bijvoorbeeld 1,47%. Dat is dan de laagste hypotheekrente mogelijk op dit moment. Echter is dit ook nog steeds de laagste hypotheekrente de volgende maand? Een variabele hypotheekrente kan namelijk iedere maand anders zijn, en slaapt u dan nog rustig als de rente stijgt naar 13% zoals in 1981 het geval was? Grote kans dat het angstzweet u ‘s-nachts uitbreekt.

De hypotheekrente daalt bijvoorbeeld de laatste weken terwijl de trend begin dit jaar juist een stijging liet zien. Zonder hier al te diep op in te gaan hangt deze ontwikkeling samen met allerlei economische en politieke ontwikkelingen wereldwijd.

Dit artikel kan een leidraad vormen om tot een conclusie te komen welke hypotheek en hypotheekrente het beste bij u past.

Waar vind ik de laagste hypotheekrente

Als voor u wel duidelijk is wat u zoekt dan kunt u in onderstaande tabel de top 5 van laagste hypotheekrentes vinden. U kunt zelfs op basis van execution only een hypotheek afsluiten zonder hulp van een hypotheekadviseur.

Spar gerust eens met een hypotheekadviseur van ons kantoor wat het beste past voor u. Wij laten ons graag als ‘krabpaal’ gebruiken voor uw gedachtes over een nieuwe hypotheek.Welke keuzes zijn er rondom hypotheken te maken

In de zoektocht naar een geschikte hypotheek kunnen de volgende vragen de revue passeren :

 • Wat kan ik maximaal aan hypotheek krijgen;
 • Welke lasten horen bij deze maximale hypotheek;
 • Hoeveel wil ik per maand betalen aan mijn hypotheek;
 • Hoe wil ik mijn hypotheek aflossen en wil ik wel aflossen;
 • Hoelang wil ik de rente vast zetten, of wil ik juist een flexibele hypotheekrente;
 • Welke voorwaarden vind ik belangrijk;
 • Welke geldverstrekker wil mij een hypotheek verstrekken.

Indien u in dit proces hulp wenst van een hypotheekadviseur dan helpen wij u graag.

Gekoppelde verzekeringen

Indien u een hypotheek afsluit volgt ook vaak een inschatting van het risico wat u loopt door zogeheten life events. Hierbij valt te denken aan een vroegtijdig overlijden van u of uw eventuele partner. Ook het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kan hieronder worden verstaan. De terugval van inkomen door deze gebeurtenissen zijn onder bepaalde voorwaarden te verzekeren.

Zo kunt u voor het risico van een onverwacht overlijden een overlijdensrisicoverzekering (orv) afsluiten. U kunt dan een vast bedrag verzekeren gedurende een bepaalde periode of juist een dalend bedrag.

Een inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is te verzekeren middels een zogeheten woonlastenverzekering. Met een dergelijke verzekering kunt u een periodiek, meestal maandelijks, bedrag verzekeren op het moment dat u voldoet aan de polisvoorwaarden. Deze zijn variabel.

De meest voorkomende gebeurtenis betreft een echtscheiding. Helaas valt het financieel nadeel van een dergelijk life event niet te verzekeren. De reden hiervoor is dat een scheiding een bewuste keuze van 1 van beiden is. Alleen onvoorziene en onvoorspelbare situaties kunt u verzekeren.

U kunt de volgende vragen stellen bij het vaststellen van de noodzaak van 1 of meerdere verzekeringen :

 • Wil ik mij verzekeren voor overlijden en welk bedrag;
 • Is een annuïtair dalende of gelijkblijvende dekking gewenst bij een levensverzekering;
 • Hoe lang wil ik mij verzekeren, bijvoorbeeld gedurende de looptijd van de hypotheek of zolang de kinderen thuiswonen;
 • Wil ik een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid;
 • Wat is het risico indien ik volledig arbeidsongeschikt raak en heb ik ene voldoende buffer om deze terugval op te vangen;
 • Is het gewenst om mij te verzekeren tegen werkloosheid, dit is altijd een tijdelijke verzekering;
 • Wil ik een complete dekking met uitgebreide voorwaarden of is alleen een ‘noodrem’  gewenst zodat u de eerste periode kunt overbruggen;
 • Welke verzekeraar(s) spreken het meeste aan en welke juiste niet.

De volgorde van het proces rondom een hypotheekaanvraag

Er is niet één juiste volgorde te bepalen om tot een uitkomst te komen. Wel is het noodzakelijk op het moment dat u daadwerkelijk een hypotheek wenst af te sluiten de ‘dominostenen’ op de juiste volgorde te plaatsen.

Hypotheekadviseur

Indien dit voor u gesneden koek is dan kunt u prima zelf een hypotheek afsluiten op basis van execution only. In alle andere gevallen is het raadzaam om een hypotheekadviseur in te huren. Wat kunt u dan zoal vragen aan een hypotheekadviseur?

Wat is mijn maximale hypotheek?

Een goede indicatie van de maximale hypotheek is hier te maken. We plaatsen hier wel de opmerking bij dat uw persoonlijke situatie van invloed is op de uitkomst van de maximale hypotheek. Zo is ook de keuze voor de rentevastperiode van invloed op uw maximale hypotheek. Daarnaast is ook de hoogte van de hypotheekrente bepalend voor de uitkomst van de berekening.

Wat zijn de maandelijkse lasten van deze hypotheek?

Daarbij is het van belang om te weten hoe uw hypotheek is samengesteld en of u in aanmerking komt voor renteaftrek. Sluit u een hypotheek af voor bijvoorbeeld een vakantiewoning dan gelden er andere fiscale spelregels dan voor een woning die uw ‘hoofdverblijf’ is. Ook kunt u zelf de looptijd van de hypotheek bepalen. Hoe korter de looptijd, des te hoger de maandelijkse lasten. Tenminste als u een hypotheek met afloscomponent heeft zoals een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Ook de hoogte van de hypotheekrente is van belang voor de uiteindelijke maandlast. Net als de renteaftrek heeft u ook te maken met het ‘eigenwoningforfait’. Dit is een bijtelling die u van de renteaftrek af dient te halen en dus de subsidie drukt. Hoe hoger de WOZ-waarde van uw woning, des te hoger het eigenwoningforfait.

Een hypotheekadviseur stelt samen met u een aantal scenario’s op van de mogelijkheden en per scenario kunt u nog aanpassingen laten maken.

Hoeveel wenst u per maand te betalen?

U kunt bij het beantwoorden van deze vraag vertrekken vanuit uw persoonlijk budget. Voor iedereen is deze vraag anders te beantwoorden. De ene persoon wil vier keer per jaar luxe op vakantie terwijl een andere consument juist een dure hobby of sport beoefent. Het spreekt denk ik voor zich dat u rekening houdt met deze persoonlijke verplichtingen.

Het Nibud biedt hulp indien u wenst te weten wat anderen zoal gemiddeld uitgeven aan woonlasten. Ook kunt u met diverse rekentools berekenen wat bijvoorbeeld een gezonde spaarbuffer is.

Hoeveel hypotheek is gewenst?

Dat start met de vraag wat de koopprijs van een woning is die u op het oog hebt. Of als u wenst over te sluiten wat de hoofdsom van uw huidige hypotheek is. Daar bovenop kunnen allerlei kosten komen zoals de kosten koper bij het kopen van een woning. Bij het oversluiten van een hypotheek kunt u te maken krijgen met een boeterente en de bijbehorende kosten om de hypotheek over te sluiten. U kunt hierbij denken aan advieskosten voor een hypotheekadviseur, een taxatierapport afkomstig van een taxateur en de notaris voor het passeren van de nieuwe hypotheekakte.

Dan is er ook nog sprake van een plafond. U kunt een hypotheek krijgen tot maximaal 100% van de marktwaarde van een woning.

Wenst u uw hypotheek af te lossen?

Bij deze keuze gaat het om de situatie of u überhaupt van plan bent om uw hypotheek af te lossen of juist de complete hypotheek wenst af te lossen. Heeft u reeds op 31 december 2012 een hypotheek dan mag u de producten die u op dat moment had voortzetten. Uw eigen voorkeur dient ook te passen bij de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker van uw keuze. Wenst u bijvoorbeeld tot 100% een aflossingsvrije hypotheek te hebben dan is dit alleen mogelijk tot 80% van de marktwaarde.

Heeft u nu een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek dan kunt u deze aflosvorm fiscaal gunstig voortzetten. Of dit voor uw persoonlijke situatie handig is valt te berekenen door een hypotheekadviseur. Het is zonder goede software namelijk erg lastig om alle effecten door te rekenen qua maandlasten.

Gaat u voor het eerst een woning kopen dan bent u als starter aangewezen op een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Een combinatie van deze twee aflosvormen is ook mogelijk indien u wenst uit te komen op gelijke netto maandlasten over de gehele looptijd. Ook bent u in deze situatie verplicht om de hypotheek in 30 jaar ten minste annuïtair af te lossen.

Op het moment dat u besluit een aflossingsvrije hypotheek te kiezen dan kunt u aan het einde van de looptijd verplicht worden deze ineens af te lossen. U kunt, indien de bank of geldverstrekker dit toestaat, een verzoek tot verlenging indienen. In zo’n situatie wordt uw gehele inkomenssituatie bekeken. Loopt u tegen de pensioendatum aan dan telt u ook de hoogte van uw AOW en ander pensioeninkomen zoals een bedrijfspensioen en lijfrente mee voor de beoordeling.

Hoelang is het verstandig om de hypotheekrente vast te zetten?

Op het moment dat u de hypotheekrente vast wenst te zetten verzekerd u als het ware uw maandlasten. U heeft dan geen last van schommelingen in de rente. U kunt ook kiezen voor een hypotheekrente die variabel is. Deze variabele rente is veelal gebaseerd op het Euribor tarief met een vaste opslag. Stijgt de hypotheekrente dan stijgen ook uw maandlasten.

Een nadeel bij een langjarige rentevastperiode is dat u zelf ook de maandelijkse lasten kunt aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de rente daalt zoals nu het geval is. Wij raden altijd aan om een renteperiode te kiezen die past bij uw horizon. Bent u van plan om slechts enkele jaren in een woning te wonen en te emigreren. In zo’n situatie is het niet zinvol om de rente 20 jaar vast te zetten.

Heeft u een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, dan is de rentevastperiode minder van belang omdat de rente die u ontvangt over de gekoppelde spaarrekening gelijk is aan de hypotheekrente die u betaald.

Welke voorwaarden zijn voor u van belang?

Het bespreken van de laagste rente is inmiddels uitvoerig beschreven. De onzichtbare kant van een hypotheek niet. Dat zijn namelijk de hypotheek voorwaarden. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn :

 • Wat is de geldigheidsduur van de offerte en valt deze nog te verlengen;
 • Welke kosten zijn gemoeid met het verlengen van de hypotheekofferte;
 • Is er sprake van annuleringskosten indien u na ondertekening van de hypotheekofferte geen gebruik wenst te maken van het aanbod;
 • Als de hypotheekrente daalt tot het passeermoment heb ik daar ook profijt van;
 • Is er mogelijk een boete verschuldigd bij verhuizen;
 • Hoeveel mag er boetevrij worden afgelost en is dit per kalenderjaar of een andere periode;
 • Wordt de hypotheekrente automatisch aangepast indien de hoofdsom daalt;
 • Kent de hypotheek een goede verhuisregeling.

Naast deze voorwaarden zijn er nog tientallen voorwaarden voor uw hypotheek van toepassing. Daarom is het van belang om naast het rentevoorstel ook inzage te hebben in de bankvoorwaarden en specifieke hypotheek voorwaarden van de hypotheek die u wenst af te sluiten.

Welke bank of geldverstrekker biedt mij dan de beste hypotheek

Inmiddels heeft u een indruk gekregen van de keuzes die er zijn om tot een goede afweging te komen.

Er kunnen ook omstandigheden meespelen die uw uiteindelijke keuze voor een geldverstrekker bepalen zoals de doorloopsnelheid. Heeft u haast met uw hypotheekaanvraag omdat uw financieringsvoorbehoud dreigt te verlopen dan is een bank die het erg druk heeft meestal geen goede keuze.

Ook de reputatie van de bank of geldverstrekker kan een rol spelen. Wenst u bijvoorbeeld een groene hypotheek dan is de kans groot dat u niet de hypotheekaanbieder met de laagste rente vindt.

Korting op de hypotheekrente

Dan is het ook zo dat de geldverstrekker met de laagste rente ook aanvullende voorwaarden kan stellen. Zo biedt de Belgische bank Argenta een korting op de rente indien u spaargeld onderbrengt bij deze bank. Ook verstrekt men een korting indien u een levensverzekering afsluit bij een aangesloten partij.

ABN Amro verstrekt een korting van 0,1% indien uw werkgever een arrangement heeft afgesproken. Alle werknemers van deze werkgever komen dan in aanmerking voor een korting gedurende de eerste rentevastperiode.

Tot slot zijn er aanbieders die een korting op de rente verlenen indien u een nieuwbouwhuis koopt of laat bouwen. Daaronder wordt soms ook verstaan een woning die u casco koopt van een ontwikkelaar of woningbouwvereniging en compleet ‘vernieuwbouwd’.

Hypotheekofferte aanvragen

Zodra het voor u duidelijk is kunt u zelf een afgewogen keuze maken welke hypotheek en via welk kanaal u de aanvraag wenst te laten verlopen. Op het moment dat u zelf veel zin heeft in zaken te regelen rondom uw hypotheekaanvraag kan een execution-only traject een goede oplossing zijn. Dan raden we aan om een aanbieder te kiezen met een breed assortiment.

Begint het u te duizelen na het lezen van dit artikel dan kan het mogelijk raadzaam zijn om een hypotheekadviseur in de arm te nemen. Wij helpen u daar graag bij.

[contact-form-7 id=”1077″ title=”Afspraakformulier hypotheek met bijlagen”]
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties