Hoe lang duurt het om een hypotheek te regelen?

Hoe lang duurt het om een hypotheek te regelen?

[pbutton url=”https://www.cournot.nl/contact/contact-2/” text=”Offerte ontvangen? ” new_window=”no”]hoe lang hypotheek regelen

Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor een hypotheekaanvraag?

Om een hypotheek te regelen bent u gemiddeld een aantal weken onderweg. De meeste tijd gaat zitten in het compleet maken van het dossier voor uw hypotheekaanvraag. Overigens als het snel moet kan dat ook als de omstandigheden dat toestaan.

U kunt hierbij denken aan het verzamelen van de volgende documenten en bescheiden :

  • De werkgeversverklaring of jaarrekeningen van uw onderneming;
  • Een salarisstrook;
  • Kopie van een identiteitsbewijs;
  • Het opstellen van een taxatierapport;
  • Een specificatie van uw eventuele verbouwingsplan;
  • Informatie over de bestaande hypotheek en constructie.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er meer documenten gemoeid zijn met uw hypotheekaanvraag. De bovenstaande opsomming is dan ook te lezen als een lijst van basisdocumenten die bij een hypotheekaanvraag behoren.

Spannende periode om uw hypotheek te regelen

Wij begrijpen als geen ander de stress die gepaard kan gaan met het aanvragen van een hypotheek. Het gaat immers om veel geld. Ook legt u het vertrouwen in handen van anderen. Dat voelt voor sommigen onwennig. Koopt u een huis, misschien wel voor de eerste keer, dan zijn de weken rondom het hypotheekproces erg spannend.

In ons werkproces is alles er op gericht om zo snel mogelijk tot een positief resultaat te komen. Daarbij verliezen wij de zorgvuldigheid niet uit het oog. Zo controleren en beoordelen wij eerst de door u aangeleverd documenten alvorens deze door te sturen aan de geldverstrekker. Op deze wijze filteren we mogelijke bottlenecks in het proces.

Wanneer kan ik een hypotheekaanvraag indienen?

Daar is geen vast moment voor te selecteren. Laten we dit met een voorbeeld illustreren. Stel u zit midden in een onderhandeling over het aankopen van een woning en u lijkt daar uit te komen. Dan is het gebruikelijk om pas een hypotheekaanvraag te doen nadat u rond bent en alle kenmerken bekend zijn. Alleen wat als de geldverstrekker van uw keuze de rente aankondigt te verhogen?

Dan is het verstandiger om vooruitlopend op de uitkomst van het onderhandelingsproces de hypotheekaanvraag in te dienen. Logisch toch. Alleen hoe weet u nu dat de geldverstrekker de rente gaat verhogen? Als hypotheekadviseur hebben wij voeling met de markt en ontvangen dagelijks renteberichten van de samenwerkende geldverstrekkers. Zodra een rentestijging zien aandient hebben we meestal respijt van enkele dagen of soms uren om de hypotheekaanvraag tegen de oude hypotheekrente in te dienen.

Zodra u ons op de hoogte houdt van de onderhandelingen of ons hiervoor hebt ingehuurd zullen wij samen met u de opties bekijken.

Stappenplan hypotheekaanvraag

[cool-process category=”hypotheek-afsluiten” type=”with-number” show-posts=”6″]

Tijd winnen in het hypotheekproces

Uiteindelijk kunt u tijd winnen door op voorhand een hele set aan documenten klaar te hebben. Ook een belangrijke tijdwinst kunt u behalen door op voorhand de keuzes te weten ten aanzien van uw toekomstige hypotheek.

Ga vroeg in het proces in gesprek met een hypotheekadviseur want als u uiteindelijk bezichtigingen gaat doen gaat het vanaf dat moment razendsnel. Dan kunt u beter goed beslagen ten ijs komen. Het is ook prima te doen om al deze keuzes van tevoren goed in kaart te hebben. Een hypotheekadviseur kan u dan ook vloeiend door dit proces heen begeleiden.

Zo kunt u dus in een vroeg stadium aan de hand van gesprekken en hypotheekberekeningen bepalen welke rentevastperiode en hypotheekconstructie voor u het meest geschikt is. Dan valt ook al een indicatie te verkrijgen van de haalbaarheid van uw mogelijke plannen of juist de uitkomst van deze gesprekken te hanteren voor het bepalen van uw te kopen woning.

Verrassingen tijdens de hypotheekaanvraag

Soms komt het voor dat er een onverwachte situatie ontstaat. Dit kan te maken hebben met het onderpand, uw betalingsgedrag uit het verleden of simpelweg bijzondere acceptatiecriteria van de geldverstrekker van uw keuze. Ook al bent u perfect voorbereid het blijft mensenwerk en u heeft te maken met diverse partijen in de keten. Een acceptant van een geldverstrekker beoordeelt een hypotheekaanvraag niet alleen op basis van rationele criteria, maar dient ook een inschatting te maken van het kredietrisico. Dat levert soms verrassende afwegingen op.

Met ons aan uw zijde zorgen wij voor een goede begeleiding van dit proces. Ook zullen wij op voorhand met u bespreken welke mogelijke knelpunten er kunnen ontstaan. Dan denken we alvast meerdere stappen verder in de vorm van bijvoorbeeld een plan B. Wij realiseren ons dat het kopen van een huis gepaard gaat met emoties, stress en veel geld. U mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met deze aspecten.

Doorlooptijd geldverstrekkers

Uiteindelijk als u alle stappen in het proces hebt doorlopen bent u afhankelijk van de verwerkingstijd door de bank van uw keuze. Erg belangrijk om te weten is dat men pas uw hypotheekaanvraag beoordeelt vanaf dat het dossier compleet is aangeleverd. Eerder heeft u geen uitslag.

Ook prettig om te weten is dat geldverstrekkers werken op basis van een vierogenprincipe. Dit is onderdeel van het anti-fraudebeleid binnen een bank. Als de eerste acceptant akkoord is met uw hypotheekaanvraag zal er altijd nog een tweede acceptant zijn goedkeuring dienen te verlenen.

Om dit verhaal helemaal compleet te maken hebben geldverstrekkers ook een acceptatielimiet. Komt uw hypotheekaanvraag bijvoorbeeld boven de € 750.000 euro uit dan vindt er ook nog een toets plaats door een kredietcommissie. Dat werkt tijdrovend omdat dergelijke kredietcommissies vaak éénmaal per week samenkomen. Iedere bank heeft hier zijn eigen beleid in. Bij ING bank ligt dit plafond bijvoorbeeld op € 1.000.000.

Slotstuk hypotheekaanvraag

Uiteindelijk is het doel om het geld van uw hypotheek tijdig bij de notaris te hebben. Dat gaat in de regel erg snel na een finaal akkoord door de geldverstrekker. De meeste notariskantoren zijn aangesloten op een digitaal netwerk waardoor het geld binnen één dag opgevraagd en overgeboekt kan zijn. De beperkende factor in deze fase van het hypotheekproces is veelal de beschikbaarheid van de notaris.

Technisch gezien kunt u vanaf het finaal akkoord van de bank op zeer korte termijn passeren voor uw hypotheek. Heeft u haast betrek de gekozen notaris dan ook tijdig in dit proces zodat deze week dat er een tijdsdruk in uw dossier speelt.

Hypotheekadviseur spreken

Wilt u weten wat onze hypotheekadviseur voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op en plan een kosteloos ‘meet n’ greet’ gesprek in. Wij werken landelijk en kunnen u aan huis bezoeken.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties