Hypotheek afsluiten met WAO uitkering of WIA uitkering?

Hypotheek afsluiten met WAO uitkering of WIA uitkering?

hypotheek met wao uitkering

Is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten met een WAO uitkering? Deze vraag komt regelmatig voorbij en onder voorwaarden mag dit inkomen gebruikt worden als toetsinkomen. De precieze spelregels leggen we in dit artikel uit.

Hoe werkt de acceptatie van WAO inkomen bij een hypotheek

Indien u voor 1 januari 2004 ziek bent geworden en in de WAO terecht bent gekomen bestaat de mogelijkheid om het inkomen voor 100% te gebruiken voor een hypotheekaanvraag. U dient aan de volgende extra voorwaarden te voldoen :

  • U bent geboren voor 1 juli 1954;
  • De herkeuring heeft na 1 oktober 2004 plaatsgevonden en u kunt een brief of keuringsrapport overleggen waaruit blijkt dat uw arbeidsongeschiktheid permanent is.

Indien u voldoet aan deze voorwaarden kan het bruto jaarbedrag van de WAO-uitkering inclusief vakantiegeld meegeteld worden voor een hypotheekaanvraag.

In ieder geval hebben wij dan de volgende documenten nodig :

  • Toekenningsbesluit van de WAO-uitkering;
  • Maandelijkse specificatie van de uitkering of een jaaropgave van het bruto inkomen.

Was u op 1 juli 2004 jonger dan 50 jaar dan mag u het inkomen uit de WAO-uitkering voor 50% meenemen, indien u voor minimaal 80% bent afgekeurd.

U ontvangt een WIA-uitkering en wilt weten hoe dat werkt met een hypotheek

De WIA is de opvolger van de WAO en gaat uit van andere basisprincipes. Zo wordt er bij het beoordelen van een WIA-uitkering rekening gehouden met uw restverdiencapaciteit. Wat kunt u zelf nog verdienen naast uw uitkering.

De WIA is onderverdeeld in twee soorten uitkeringen, de WGA en de IVA. Deze laatste variant gaat uit van een volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid.

WGA en uw hypotheek

Het is bij de meeste geldverstrekkers niet toegestaan om inkomen uit een WGA-uitkering mee te nemen.

IVA en uw hypotheek

Op het moment dat u beschikt over een IVA-uitkering mag het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld meegenomen worden. Een IVA-uitkering kenmerkt zich door de situatie dat er nauwelijks zicht is op herstel en herintreding op de arbeidsmarkt. Deze uitkering heeft dan ook een min of meer permanent karakter.

Om gebruik te maken van dit inkomen dient u de volgende documenten mee te sturen :

  • Toekenningsbesluit van de IVA-uitkering;
  • Maandelijkse specificatie van de uitkering of een jaaropgave van het bruto inkomen.

Kan een WAZ-uitkering ook meetellen voor een hypotheekaanvraag

Indien u als zelfstandige voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geraakt, komt u mogelijk in aanmerking voor een WAZ-uitkering. Ook deze uitkering kan volledig worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag.

In deze situatie wensen we de volgende documenten te ontvangen :

  • Toekenningsbesluit van de WAZ-uitkering;
  • Maandelijkse specificatie van de uitkering of een jaaropgave van het bruto inkomen.

Hypotheek oversluiten met WAO uitkering

Ook als u wenst te besparen op uw maandelijkse lasten is het in veel gevallen mogelijk om een WAO uitkering mee te nemen in de toetsing.

Vertel ons uw verhaal

Wenst u te onderzoeken of het afsluiten van een hypotheek met WAO uitkering mogelijk is, dan horen we u graag. Door middel van een kosteloze quickscan komt u hier snel achter.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties