Hypotheek rond binnen bedenktijd voor het kopen van uw droomhuis

Hypotheek rond binnen bedenktijd voor het kopen van uw droomhuis

hypotheek rond binnen bedenktijd[pbutton url=”https://www.cournot.nl/contact/telefonisch-consult” text=”Kosteloos gesprek gewenst?” new_window=”no”]

 

Uw droomhuis net aangekocht – zonder financieringsvoorbehoud – en nu snel de hypotheek regelen? Dan is dit artikel misschien wel interessant voor u. Hypotheek rond binnen bedenktijd voor het kopen van uw huis om een boete te voorkomen?

Kopen zonder financieringsvoorbehoud

In deze tijden van krapte op de woningmarkt komt het steeds vaker voor om zonder financieringsvoorbehoud een woning te kopen. Vooral in de Randstad komt dit fenomeen het meest voor. U wilt immers de kans op uw droomwoning vergroten door andere kandidaten af te troeven. Een voorbehoud van financiering levert namelijk een afbreukrisico op voor de verkoper. Koopt iemand zonder dit voorbehoud dan is de kans dat de koop doorgaat groter.

Een dergelijke koper kan beter voorbereid zijn of heeft in zijn geheel geen hypotheek nodig. Dat scheelt een paar weken stress en onzekerheid.

Riskant? U loopt een risico als de hypotheek toch niet rond krijgt op het moment van de overdracht. U begeeft zich enigszins op glad ijs met als uitkomst dat u mogelijk een boete van 10% van de koopsom plus eventuele geleden schade dient te betalen aan de verkoper.

Wettelijke bedenktijd kopen woning

Het kopen van een woning is wettelijk gebonden aan een bedenktijd. Deze afkoelingsperiode telt 3 dagen. Het weekend telt als 1 dag. Koopt u de woning op een vrijdag dan loopt de bedenktijd de volgende dinsdag om 23:59 uur af.

U mag zonder opgaaf van reden af van het voorlopig koopcontract als u dit binnen de wettelijke bedenktijd kenbaar maakt. Daarom wordt ook regelmatig gekozen om de hypotheek rond te krijgen binnen deze wettelijke bedenktijd. Stel dat het onverhoopt niet lukt om een passende hypotheek te krijgen, dan kunt u toch aan de koop ontsnappen.

Voorbereiden om risico te dempen

Het is mogelijk om uw risico te verkleinen. Door tijdig en goed uw financiële positie in kaart te laten brengen door een financieel adviseur krijgt u inzicht in uw mogelijkheden. Is het in deze fase lastig om een duidelijk beeld te krijgen dan kan uw hypotheekadviseur besluiten de zaak voor te bespreken met een bank.

Dan kan bijvoorbeeld de afwijkende situatie worden voorgelegd met een duidelijke toelichting. In deze fase valt dan te ontdekken of uw aanvraag voor een hypotheek kans van slagen heeft.

Een hypotheek regelen

In principe heeft u in een regulier aankooptraject gemiddeld zo’n vijf tot zes weken de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Als u deze binnen de bedenktijd een hypotheek rond wenst te krijgen wordt deze termijn een krappe week. Er zit nog wel tijd tussen het moment van mondeling akkoord zijn en het ondertekenen van de koopakte.

Als u in Amsterdam een huis koopt wordt de voorlopige koopovereenkomst opgemaakt door een notaris. Dat kost extra tijd en die dagen kunt u slim gebruiken voor het voorbereiden of indienen van uw hypotheekaanvraag.

Sommige banken beoordelen een hypotheekaanvraag op basis van een compacte set documenten. Zo kunt u bijvoorbeeld op een later moment het taxatierapport aanleveren terwijl in de tussentijd de overige documenten in uw dossier worden beoordeeld. Dat scheelt weer enkele werkdagen.

Ook is het mogelijk om een taxatierapport tegen een spoedtarief aan te vragen. Dit geldt evengoed voor het aanvragen van een hypotheek. Met een spoedprocedure kunt u ook sneller duidelijkheid krijgen over uw hypotheek.

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring kan ook onderdeel zijn van de ontbindende voorwaarden. Een verkoper wenst ook op dit vlak snel duidelijkheid te hebben en tijdens de onderhandeling kunt u ook hier op inspelen door deze keuring te laten plaatsvinden binnen de wettelijke bedenktijd.

Regie door hypotheekadviseur

Kunt u het nog volgen? U merkt wel dat in het hypotheekproces de tijd en volgorde van belang zijn. Timing is everything. Misschien kent u dit gezegde wel. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat u de juiste timing kiest bij het rond krijgen van uw hypotheek en dat dit in uw voordeel uitpakt?

Er zijn meerdere partijen betrokken bij dit proces en u bent afhankelijk van de agenda van deze personen en bedrijven. Gelukkig hebben wij daar ons werk van gemaakt. Wij hebben al duizenden keren dit proces succesvol doorlopen en weten wat werkt, en misschien nog wel belangrijker, wat absoluut niet werkt. U hoeft dus het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Zeker als u haast hebt, is het kostbaar om dagen te verliezen door onnodige vertraging of een onhandige uitvoering van de werkzaamheden. Wij weten wanneer zo’n situatie kan ontstaan en anticiperen hierop. De 10.000 uren regel zijn wij in een ver verleden al gepasseerd.

Voorlopig koopcontract

Laten we u gelijk duidelijk maken dat voorlopig niets te maken heeft met vrijblijvendheid. Eenmaal getekend en de wettelijke bedenktijd is verstreken dan zit u vast aan gemaakte afspraken.

In de meeste gevallen stelt de verkopend makelaar de voorlopige koopovereenkomst op en krijgt u eerst een concept variant onder ogen. Op dit document kunt u commentaar leveren. Als beide partijen instemmen met de inhoud wordt er een tekenafspraak ingepland. Dan zijn koper(s) en verkoper(s) aanwezig en worden in de aanwezigheid van de verkopend makelaar handtekeningen gezet.

Het is overigens niet noodzakelijk om dit in persoon af te handelen. Een koopovereenkomst per post of email retourneren heeft dezelfde juridische werking. Het heeft te maken met voorkeuren.

Wat is de volgende stap?

Gaat u binnenkort kopen en wenst u een goede voorbereiding voor uw hypotheekaanvraag dan horen wij u graag! Wij werken landelijk en helpen u tijdens een kosteloos gesprek, dat kan ook telefonisch, graag verder op weg.

[pbutton url=”tel://0031-168-327702″ text=”Direct bellen?” new_window=”no”]

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties