Hypotheekrente meenemen bij verhuizing

Hypotheekrente meenemen bij verhuizing

hypotheekrente meenemenLage hypotheekrente meenemen bij verhuizing? Stel dat u de hypotheekrente tegen een gunstig tarief van 1,5% hebt vastgezet voor de komende 20 jaar en deze wenst mee te nemen naar een nieuwe woning. Onder welke voorwaarden kan dit zoal?

Wat is een meeneemregeling

Volgens de zogeheten meeneem- of verhuisregeling van een hypotheek mag u voor het bedrag dat nog van uw huidige / vorige  hypotheek resteert de oude voorwaarden meenemen, dus ook de lage gunstige hypotheekrente. Voor het deel dat u extra wilt lenen, geldt de huidige hypotheekrente.

Meenemen voorwaarden algemeen

Het is goed om te weten dat iedere geldverstrekker een eigen beleid heeft over het mee kunnen nemen van een rentecontract. De verhuisregeling geldt alleen niet voor verhuurhypotheken. Sommige geldverstrekkers hanteren een zeer strikte termijn in combinatie met een daadwerkelijke aflossing van de hypotheek als voorwaarde. Dan wordt het in de praktijk erg lastig om echt gebruik te kunnen maken van de verhuisregeling. U dient dan eerst de huidige woning verkocht en overgedragen te hebben om daarna een aanvraag te kunnen indienen.

Onderstaand een opsomming van voorwaarden die van toepassing kunnen zijn:

  • Tijdstip om aan te geven of u de rente wenst mee te nemen en hoelang u erover mag doen om de nieuwe hypotheek af te sluiten.
  • Is het toegestaan om de rente te vestigen op de nieuwe hypotheek als de huidige woning nog niet is verkocht.
  • Gelden voor uw nieuwe hypotheek nieuwe renteopslagen of de oude op- en afslagen?
  • Mag u de hypotheekrente meenemen wanneer een bestaande NHG-hypotheek omgezet wordt naar een hypotheek zonder NHG.
  • Kan uw huidige oude hypotheekproduct nog worden voortgezet in combinatie met de oude rente.

Algemene acceptatiecriteria hypotheekrente meenemen bij verhuizing

Als u gaat verhuizen dan vindt er een nieuwe hypotheekaanvraag plaats. Het is helaas geen kwestie van een adres veranderen. De acceptatievoorwaarden voor nieuwe hypotheken van dat moment zijn geldend voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag. Heeft u bijvoorbeeld tijdelijk een lager inkomen of heeft u een andere onzekere situatie, dan kan dit een goedkeuring van de hypotheekaanvraag enorm in de weg zitten. Ongeacht of u dus de hypotheek niet wenst te verhogen.

Is de resterende looptijd van uw rentevaste periode korter dan 10 jaar? Ook dan is er een belangrijke spelregel van toepassing. Dan toetst een bank de haalbaarheid van de hypotheek tegen een fictieve  toetsrente van 5%. Ook als de huidige rente dus lager is. Hierdoor kan de uitkomst dus zijn dat de aanvraag dan niet past en er gekozen moet worden voor een hele nieuwe hypotheek tegen de actuele – hogere – hypotheekrente.

Aflosvorm meenemen verhuisregeling

Niet in alle gevallen kan uw bestaande hypotheekproduct worden meegenomen. Stel dat u een hypotheek in de jaren negentig heeft afgesloten met een product dat niet meer gevoerd wordt. In zo’n situatie dient u te kiezen uit de actuele aflosvormen zoals een lineaire als annuïtaire hypotheek.

Stel dat u een 100% aflossingsvrije hypotheek heeft dan kunt u in de nieuwe situatie tot maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij financieren. Dit is een spelregel waar soms van kan worden afgeweken. Dit ligt aan de geldverstrekker.

Hypotheekrente meenemen bij scheiding

Is het mogelijk dat een vertrekkende partner de gunstige hypotheekrente kan meenemen naar een volgende woning? Als de achterblijvende partner de hypotheek overneemt en in de woning blijft kan dit niet.

Ook is het niet mogelijk bij de meeste geldverstrekkers om tijdens een scheiding de verhuisregeling te delen. Een van de aanvragers kan kiezen voor de verhuisregeling, maar dan uitsluitend met schriftelijke toestemming van de andere partner.

Samenwoners en stapelen hypotheekcontracten

Het kan interessant zijn als u samen met iemand met een gunstig rentecontract een huis koopt en beiden de lage hypotheekrente wenst mee te nemen. Dit soort situaties behandelen wij op basis van maatwerk. Zelfs indien u bij verschillende geldverstrekkers een gunstig rentecontract hebt lopen kunnen wij soms een oplossing vinden om de contracten te combineren. Er dient dan wel een ruime overwaarde te zijn op één van de woningen.

Bestemming agrarisch en rente meenemen

Omdat bij het toepassen van de verhuisregeling ook een complete hypotheekacceptatie dient plaats te vinden kan het zijn dat de bestemming van de nieuwe woning niet akkoord is. Bijvoorbeeld als u te maken hebt met een agrarische bestemming bij een woonboerderij. Veel geldverstrekkers staan het meenemen pas toe als u over een definitieve woonbestemming of omgevingsvergunning beschikt.

BKR-codering opgelopen rente meenemen

Na het afsluiten van uw huidige hypotheek kunt u te maken hebben gekregen met tegenslag en een BKR-codering. Dit kan de goedkeuring voor het afsluiten van een hypotheek en het meenemen van uw lage rente ook hinderen. Soms zijn er mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Financieringsvoorbehoud opnemen voor meeneemregeling

Regelmatig willen consumenten verhuizen, maar uitsluitend als zij hun gunstige rentecontract kunnen meenemen. Als u dit niet specifiek afspreekt, geeft u dat richting de verkoper van uw nieuwe huis niet de mogelijkheid om kosteloos te ontbinden. In onze praktijk hebben we al een paar keer meegemaakt dat consumenten werden afgewezen voor de meeneemregeling en hierdoor de koop wilden ontbinden.

Als u dit als ontbindende voorwaarde wenst op te nemen in de koopovereenkomst dient u dit ook heel specifiek te benoemen in het artikel bij het financieringsvoorbehoud. Dit kan een hoop narigheid voorkomen, zoals een boete van 10% van de koopsom.

Tot welk bedrag geldt de meeneemregeling?

De meeste geldverstrekkers laten klanten toe om de rente mee te nemen over het uitstaand hypotheeksaldo. Dus niet het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Tussentijdse aflossingen op de hypotheek verlagen dan ook het saldo.

Hypotheekrente doorgeven aan kopers

Het is in sommige hypotheekvoorwaarden ook mogelijk om de rente door te geven aan de toekomstige koper van uw woning. Zeker als u geen koopplannen meer hebt na de verkoop van uw woning, kan u hiermee uw woning aantrekkelijk maken voor kandidaat-kopers.

Hypotheekrente meenemen naar andere bank

U kunt het bestaande rentecontract helaas niet meenemen naar een andere bank. Alleen de bank waar u klant bent kunt u vragen om de meeneemregeling toe te passen voor de verhuizing naar uw volgende woning.

Vertel ons uw verhaal!

Interesse in het meenemen van uw hypotheekrente? Neem gerust contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Tijdens een consult kunnen wij u dan verder op weg helpen. Voor het kunnen meenemen van de hypotheekrente is het verstandig om op tijd advies in te winnen.

Video met uitleg over de hypotheekrente meeverhuizen

 

 

 

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties