Inkomen uit vermogen hypotheek afsluiten?

Inkomen uit vermogen hypotheek afsluiten?

Wenst u inkomen uit vermogen mee te nemen in uw hypotheekberekening? In sommige situaties telt uw inkomen uit vermogen mee. Belangrijk is dat het om vrij beschikbaar vermogen dient te gaan zoals een beleggings- of spaarrekening. Beleggingen in crypto zijn in geen geval mee te nemen.

Voorwaarden om inkomen uit vermogen mee te nemen

Afhankelijk van de geldverstrekker mag u tot 3% van het vrij te besteden vermogen meenemen in de hypotheekberekening. Dit geld mag niet worden ingebracht voor de aankoop en sommige geldverstrekkers wensen ook dat u een deel van het vrije vermogen als buffer aanhoudt. Van deze buffer mag dan het inkomen niet worden meegenomen.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

De genoemde 3% is het maximum dat in de hypotheekberekening mag worden opgenomen op basis van de wettelijke leenregels, tenzij de hypotheekrente lager is dan 3%. In dat geval mag er niet meer worden meegenomen dan de geldende hypotheekrente.  In de gedragscode is hierover het volgende te lezen:

Bij het bepalen van de leencapaciteit mag tevens rekening gehouden worden met: a. toekomstige voor de consument beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen indien die redelijkerwijs te verwachten zijn. Onder voor de consument beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen worden verstaan inkomsten die de consument kan besteden zonder dat de vermogensbron wordt aangetast. Voor het bepalen van voor de consument beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen zal de hypothecair financier uitgaan van ten hoogste een door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vast te stellen percentage, thans vastgesteld op 3% van de waarde van het vermogen. Indien het rentepercentage voor een hypothecaire financiering lager is dan genoemd percentage zal de hypothecair financier voor het bepalen van voor de consument beschikbare inkomsten uitgaan van ten hoogste het rentepercentage over de hypothecaire financiering.

Beleggingsrekening dividend

Beschikt u bijvoorbeeld over een vrij te besteden beleggingsrekening dan wordt beoordeeld wat de gemiddelde dividendinkomsten zijn geweest over de afgelopen jaren. Een grillig patroon kan er ook voor zorgen dat de inkomsten in de toekomst onzeker zijn evenals de waarde van de belegging. In zo’n situatie wordt er terughoudend omgegaan met het meenemen van het inkomen uit vermogen in het toetsinkomen.

Huurinkomsten woning

Ook nemen sommige geldverstrekkers de vrije huurinkomsten mee als toetsinkomen. De exacte formules zijn per geldverstrekker verschillend en ook de lasten van de openstaande hypotheek worden opgenomen in deze berekening. Vaak wordt rekening gehouden met een fictief rentepercentage en waarbij ook wordt verondersteld dat de hele hypotheek dient te worden afgelost.

Inkomen uit royalties

Zit uw vermogen deels in opbrengsten van royalties of patenten. Ook dan zijn er mogelijkheden om dit inkomen mee te nemen. Dit kan ook op basis van buitenlandse royalties.

 

Inkomen uit buitenlands pensioen

Heeft u in het verleden pensioen opgebouwd in het buitenland dan is dit vaak ook een beleggingspot. Echter dit zijn vaak geblokkeerde pensioenrekeningen waarbij u het kapitaal gedeeltelijk zelf kunt onttrekken. Vanwege de valuta en de fiscale beperkingen kunnen we dit soort vermogen case by case betrekken in een hypotheekaanvraag.

 

Inkomen uit Geldzak bv

Het vermogen uit de Geldzak bv wordt gezien als privé vermogen. Een Geldzak bv is een algemene term voor geld in een holding bv. Dit mag ook een spaar bv of anderszins bv zijn waarin geen activiteiten zijn, behalve het stallen van vermogen. Het inkomen uit dit vermogen mag worden meegenomen bij het vaststellen van het toetsinkomen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager 100% aandeelhouder is; en
  • Er geen andere jaarlijkse dividenduitkeringen plaats vinden dan de rendementsuitkeringen.

 

Inkomen uit de Geldzak BV wordt vastgesteld op basis van:

  • Het werkelijke rendement over het vermogen tot maximaal het door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vastgestelde percentage van 3%; of
  • De gewogen gemiddelde toetsrente van de hypotheek wanneer dit lager is dan 3%.

Vertel ons uw verhaal!

Interesse in het afsluiten van een hypotheek met inkomen uit vermogen? Neem gerust contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Tijdens een consult kunnen wij u dan verder op weg helpen.

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

ABN hypotheekofferte

ABN hypotheekofferte nodig voor de aankoop van uw woning? Of wenst u een...

Contact opnemen

0 reacties