Marktwaarde wat is dat?

Marktwaarde wat is dat?

 

De marktwaarde is de waarde van een woning indien deze vrijwillig wordt verkocht op de huizenmarkt waarbij er ook voldoende tijd is om onder deze omstandigheden de beste koop te sluiten. Er kunnen ook marktwaardesituaties zijn waarbij sprake is van een gedwongen verkoop. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zogeheten executieverkoop waarbij de bank de verkoopprocedure overneemt.

Waarom is de marktwaarde belangrijk?

De marktwaarde is één van de basiselementen van een hypotheekaanvraag. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hypotheek, naast het inkomen, begrensd door de marktwaarde. Een extreem voorbeeld. Stel; u koopt een woning van € 300.000 met een marktwaarde van € 300.000 en wenst een hypotheek van € 500.000. Dan is de maximale hypotheek 100% van de marktwaarde. In dit geval krijgt de aanvrager van deze hypotheek een afwijzing.

Ook de hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de hoofdsom van de hypotheek in vergelijking tot de marktwaarde. Hoe kleiner deze verhouding des te lager de hypotheekrente.

Tijdens het afsluiten van een hypotheek wordt aan de hand van de marktwaarde bepaald in welke risicoklasse u valt. Gedurende de looptijd lost u af en wijzigt de verhouding schuld en marktwaarde. Het is dan mogelijk dat de hypotheekrente daalt, ook als de marktwaarde stijgt.

Wie bepaalt de marktwaarde?

Een gecertificeerd taxateur of makelaar kan de marktwaarde bepalen en brengt verslag uit middels een taxatierapport. In steeds meer situaties eist de geldverstrekker van de hypotheek dat dit taxatierapport gevalideerd wordt door een externe instantie. Dit kan bijvoorbeeld het NWWI zijn, maar er zijn ook nog andere instanties die taxatierapporten valideren.

Marktwaarde vervangt begrip executiewaarde en onderhandse verkoopwaarde

Sinds 2013 is het begrip marktwaarde geïntroduceerd en vervangt dit het begrip executiewaarde en onderhandse verkoopwaarde. De executiewaarde vertrok vanuit een waarde bij een gedwongen verkoop. In plaats van de waarde bij gedwongen verkoop wordt nu gerekend met de waarde bij verkoop onder normale marktomstandigheden.

Marktwaarde en verbouwen

Op het moment dat u gaat verbouwen en deze verbouwing wenst te financieren met een hypotheek legt de bank een bouwdepot voor u aan. In het taxatierapport komt dan ook een nieuw begrip te staan, de zogeheten marktwaarde na verbouwing. De taxateur die uw woning heeft opgenomen schat dan de waardevermeerdering van de verbouwing in en legt dit vast in het taxatierapport.

Marktwaarde en nieuwbouwwoning

Bij het bepalen van de marktwaarde van een nieuwbouwwoning gaan de meeste geldverstrekkers uit van de optelsom van de koopsom/aanneemsom, meerwerk en bouwrente.

Begrip marktwaarde in het taxatierapport

In veel taxatierapporten kunt u lezen dat het begrip marktwaarde als volgt wordt beschreven :

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Marktwaarde en Calcasa rapport

Ook kunt u de informatie uit een Calcasa rapport gebruiken voor het af- of oversluiten van een hypotheek. Steeds meer geldverstrekkers staan hier voor open. Als u wenst te weten of een Calcasa woningrapport ook in uw situatie van toepassing kan zijn neem dan contact op. De prijs van een dergelijke geautomatiseerd waarderapport is een fractie van de kosten van een gevalideerd taxatierapport.

In welke situaties is een waarderapport van Calcasa niet te gebruiken :

  • Indien de waarde uit het rapport boven de de € 750.000 is;
  • Als de betrouwbaarheid lager dan 5 is kunt u het waarderapport ook niet gebruiken voor een hypotheekaanvraag;
  • Bovendien mag het onderpand enkel voor eigen bewoning zijn.

Hoe gebruikt een geldverstrekker de marktwaarde?

De meeste geldverstrekkers hanteren de volgende definitie van de marktwaarde en een woning :

  • De koopprijs van de woning;
  • De vastgestelde taxatiewaarde door de ingehuurde taxateur;
  • Bij een nieuwbouwwoning de koopsom plus het meerwerk, bouwrente en kosten voor aansluiting van de nutsvoorzieningen.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties