Spaarhypotheek

Spaarhypotheek

spaarhypotheekWat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een aflosvorm waarbij de aflossing wordt gedaan met een spaarverzekering. Maandelijks betaalt u een vaste premie voor de spaarhypotheek. Met deze premie worden twee zaken gefinancierd. U betaalt een deel premie voor het sparen in de spaarverzekering. Aan het einde van de looptijd kunt u met het opgebouwde saldo de hypotheek, al dan niet gedeeltelijk, aflossen. Ook betaalt u een premie voor het overlijdensrisico door middel van een overlijdensrisicoverzekering.

Fiscale spelregels spaarhypotheek

Op het moment dat aan alle regels voldaan wordt, hoeft er tijdens de looptijd van de spaarhypotheek geen vermogensrendementsheffing in box 3 betaald te worden over het in de  spaarverzekering aanwezige vermogen. U heeft dan wel de verplichting om het saldo af te lossen op de eigenwoningschuld. U kunt er dan geen consumptieve zaken van kopen zoals een auto of caravan.

U kunt de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen in box 1 en de rente die u opbouwt over de spaarverzekering is onbelast.

De fiscale spelregels voor een spaarhypotheek zijn vervat in het begrip KEW (kapitaalverzekering eigen woning). Op de spaarpolis dient dan duidelijk aangegeven te zijn dat het een dergelijke KEW-polis is. De spaarverzekering kent dan een aantal vrijstellingen zolang u de uitkering maar gebruikt voor het aflossen van de hypotheek voor uw eigen woning. Sinds 2014 zijn de regels versoepeld, eerst diende u minimaal 15 jaar premie te hebben voldaan om in aanmerking voor een vrijstelling te komen. Vanaf 2014 is het ook mogelijk om in sommige situaties al eerder onbelast te beschikken over de waarde in de spaarverzekering.

Bestaande bezitters van een spaarhypotheek mogen deze nog wel voortzetten. Dit kunt u besluiten te doen vanwege een verhuizing of oversluiting. Wel is de nieuwe hypotheek dan een bankspaarhypotheek in plaats van een verzekeringsoplossing zoals een spaarverzekering. Starters op de woningmarkt komen helaas niet meer in aanmerking voor een spaarhypotheek.

Technische aspecten van een spaarhypotheek

Onderstaand treft u enkele kenmerken van de spaarhypotheek aan :

 • De rente die u betaalt over de hypotheek is gelijk aan de vergoeding voor de spaarverzekering;
 • U heeft zekerheid over het aflossen van de hypotheek vanwege de gegarandeerde uitkering;
 • Onder voorwaarden is het kapitaal wat u opbouwt in de spaarverzekering vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3.

Levensverzekering binnen de spaarhypotheek

In de premie die u betaalt voor de spaarverzekering zit ook een dekking voor het financieel risico bij overlijden. Mocht u de spaarverzekering samen met iemand hebben afgesloten en één van beiden komt voortijdig te overlijden dan keert de spaarverzekering een bepaald bedrag uit. Meestal is dit bedrag gelijk aan de hoogte van de spaarhypotheek.

De uitkering vanuit de levensverzekering wordt dan gesaldeerd met het reeds aanwezige saldo in de spaarverzekering. Voorbeeld : uw partner komt in jaar 11 te overlijden van de spaarverzekering en de waarde van de spaarverzekering is op dat moment € 23.500. De hoofdsom van de spaarhypotheek bedraagt € 90.000. De levensverzekeraar keert dan € 90.000 uit. Van dit uitkeringsbedrag hebt u zelf wel € 23.500 voldaan. Het is dus gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos.

Voordelen spaarhypotheek

 • Tijdens de looptijd lost u niet af waardoor u maximaal profiteert van de renteaftrek subsidie;
 • De spaarhypotheek is een veilige aflosvorm omdat u een gegarandeerde uitkering op einddatum heeft;
 • Door de koppeling van de spaarrente aan de spaarverzekering (die gelijk is) zijn uw maandlasten stabiel en te voorspellen, ook bij rentewijzigingen;
 • Vanwege de KEW-clausule heeft u belastingvoordelen bij uitkering en tijdens de opbouw van de polis;
 • Het loont om spaargeld over te hevelen naar uw spaarverzekering vanwege de lage rente op spaarrekeningen.

Nadelen spaarhypotheek

 • In een spaarverzekering zit een verplichte levensverzekering waar u niet van kunt afwijken tenzij u de aflosvorm omzet naar een bankspaarhypotheek;
 • Er gelden soms renteopslagen voor deze aflosvorm;
 • Het rendement op uw spaarverzekering is lager dan bij een beleggingshypotheek.

Interesse om uw spaarhypotheek onder de loep te nemen met een hypotheekadviseur?

[contact-form-7 id=”1077″ title=”Afspraakformulier hypotheek met bijlagen”]
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties