Twee hypotheken op mijn naam kan dat?

Twee hypotheken op mijn naam kan dat?

Waarschijnlijk bent u op zoek naar het antwoord op de vraag of u twee hypotheken op uw naam kunt hebben tegelijkertijd. Als dat zo is leggen wij in dit artikel uit hoe dat werkt. Het is overigens zeker mogelijk om twee hypotheken op uw naam te hebben.

Het is een zeer gebruikelijke situatie dat u twee hypotheken tegelijkertijd op uw naam hebt. Als u gaat verhuizen komt het voor dat u pas uw oude koopwoning verlaat en wel de nieuwe woning betrekt. Ook ingeval van het kopen van een nieuwbouwwoning heeft u te maken met dubbele hypotheken.

Twee hypotheken tegelijk is toegestaan

Er ontstaat dus geen probleem om tijdelijk twee hypotheken op uw naam te hebben. Het is een andere situatie als u een hypotheek wenst af te sluiten voor een woning waar u niet zelf permanent gaat wonen. Dan wordt er strenger gekeken. Denk hierbij aan de situatie van het kopen van een recreatiewoning of beleggingspand om te verhuren.

Het is in het gangbare koop- en verkoopproces van een woning onhaalbaar om op hetzelfde moment te passeren bij de notaris. U kunt immers niet op twee plaatsen tegelijkertijd zijn. Dat staat nog los van het feit dat uw verhuizing ook tijd kost. Veel huizenkopers proberen deze data zo kort mogelijk te houden en op elkaar af te stemmen, alleen het is bijna onvermijdelijk om op dezelfde dag te passeren.

Geldverstrekkers hebben ook oog voor deze situatie en zullen u dan ook de mogelijkheid bieden om tijdelijk twee woningen te financieren. De meest gangbare oplossing is het verstrekken van een overbruggingskrediet. Later in dit artikel meer over deze faciliteit.

Dubbele hypotheeklasten

Twee hypotheken op uw naam betekent ook twee keer betalen. Ook andere kosten zijn dubbel zoals de premie voor een opstalverzekering en gemeentelijke lasten. Banken beoordelen bij een hypotheekaanvraag dan ook of u in staat bent om deze tijdelijke lasten te betalen. In sommige gevallen dient u eigen geld aan te kunnen tonen of voldoende overwaarde te hebben.

De meest gebruikte oplossing is het overleggen van een bankafschrift of het afsluiten van een overbruggingshypotheek.

Winst investeren in nieuwe woning

Per 1 januari 2004 is de zogeheten bijleenregeling geïntroduceerd. Deze regeling verplicht u om de winst van uw vorige koopwoning te investeren in uw nieuwe koopwoning. Althans, als u nog in aanmerking wenst te komen voor renteaftrek. Ook een verbouwing aan uw nieuwe woning telt hiervoor mee.

U kunt er ook voor besluiten om deze winst voor andere doeleinden te gebruiken. Dan kunt u ook een rendementsberekening loslaten op deze beslissing. Besluit u een investering te doen die bijvoorbeeld naar verwachting 6% oplevert en uw hypotheekrente is 2% dan kan het interessant zijn om deze investering te doen.

De voors en tegens van deze investering hangen niet enkel samen met de kostprijs van het geld. Deze zienswijze biedt u ruimte om breder te kijken dan alleen de bijleenregeling. Wel toetst een bank de lasten van een zogeheten box 3 deel binnen uw hypotheek zwaarder. Hierdoor kunt u minder lenen voor een box 3 hypotheek dan voor een box 1 hypotheekdeel binnen uw totale hypotheek.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek kunt u tijdelijk afsluiten om de winst van uw ‘oude’  koopwoning voor te financieren. De term overbruggen zegt dit eigenlijk al. Het is een tijdelijke hypotheek die wordt gevestigd op de ‘oude’  woning. Als de hypotheek voor uw ‘nieuwe’ woning bij een andere bank is aangevraagd dient u ook toestemming te hebben van de bank van uw ‘oude’  woning. Deze regel wordt vaak over het hoofd gezien of pas op een laat moment in het proces.

De maximale hoogte van de overbruggingshypotheek is de verkoopprijs minus de makelaarskosten  en een veiligheidsmarge als de woning niet definitief is verkocht. Vaak is dat een marge van 10% als de woning nog niet is verkocht of als de ontbindende voorwaarden nog niet zijn uitgewerkt.

Verhuisregeling

De hypotheekrente van beide (eigen) woningen zijn af te trekken met een periode van het lopend kalenderjaar, en de twee kalenderjaren daarop. De leegstaande woning mag echter niet verhuurd zijn. Daarnaast dienen beide woningen uw hoofdverblijf te zijn, of zijn geweest.

Daarnaast is het volgende van belang: indien u de hypotheekrente van de nieuwe hypotheek uit de overbrugging betaalt, consumeert u eigenlijk de overwaarde. Deze overwaarde dient namelijk de bijleenregeling geherinvesteerd te worden in uw nieuwe woning. Als u dit niet juist toepast valt dit deel van uw hypotheek ook aan te merken als box 3 deel wat een verhoging van uw netto maandlasten betekent.

Oplossing

Het kan erg problematisch worden als de verkoop van je oude woning te lang op zich laat wachten. Je zit dan lang met dubbele lasten. Om in een noodsituatie je aankoop van je nieuwe woning af te blazen is vaak ook niet de oplossing. Je bent immers gebonden aan een koopovereenkomst waarin nakoming – op straffe van een boete- verplicht is. Een echte oplossing is er dan ook niet. Je dient altijd aan de dubbele lasten te voldoen. Je moet dit dus goed in je achterhoofd te houden.

Veel mensen gaan eerst over tot de verkoop van hun huidige eigen woning en zoeken in die tijd rustig naar een nieuwe woning. Zo is er de zekerheid van verkoop en eventueel van de verkoopdatum. Soms is het tijdelijk tussentijds huren van een (vakantie)woning een goede oplossing. Ook hier heb je echter dubbele lasten. Intrekken bij familie of vrienden is ook regelmatig te horen.

Advies omtrent tijdelijk twee hypotheken

Wij raden altijd aan om goed na te denken over uw verhuisplannen. Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten :

  • Bereken wat de dubbele lasten behelzen en ook voor een langere periode dan u wenst, dan bouwt u een bepaalde veiligheid in als er onverhoopt vertraging ontstaat;
  • Maak ook een plan B als bijvoorbeeld de verkoopprijs tegenvalt of u de vraagprijs dient te verlagen.
  • Bepaal een duidelijke verkoopstrategie met uw verkopend makelaar en neem de regie zodat u bieders duidelijk kunt maken wat uw wensen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de opleverdatum;
  • Neem de regels van de bijleenregeling in acht.
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties