Lijfrente komt vrij welke mogelijkheden heb ik

Lijfrente komt vrij welke mogelijkheden heb ik

lijfrente komt vrij

[pbutton url=”https://www.cournot.nl/lijfrente-contact/” text=”Meer informatie of advies?” new_window=”no” icon=”fa fa-phone”]

 

Eindelijk is het dan zover. U hebt jaren premie betaald voor uw lijfrente en de einddatum nadert.  Uw lijfrente komt vrij. We spreken dan ook wel over het expireren van uw lijfrente.

Wat kan ik doen met een vrijkomende lijfrente

Allereerst hangt het beantwoorden van deze vraag af van uw toekomstplannen. In essentie heeft u de volgende twee keuzes :

  • U zet de lijfrente direct om in een uitkering, dan spreekt u over een lijfrente uitkeren ofwel de uitkeringsfase;
  • Als alternatief kunt u de lijfrente blijven opbouwen tot een later moment om alsnog dan uit te gaan keren, dan blijft u nog in de opbouwfase.

Hoe werkt het uitkeren van een lijfrente

U heeft een lijfrentekapitaal opgebouwd als aanvulling voor uw pensioen. Een van de voorwaarden is dat u dit lijfrentekapitaal verspreid over een aantal jaren moet laten uitkeren. U kiest in de uitkeringsfase zelf of u maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar de lijfrente uitkering wilt ontvangen. Overlijdt u tijdens de looptijd? Dan is het resterende bedrag voor uw erfgenamen als u kiest voor banksparen.

Looptijd

Aan de looptijd en ingangsdatum van de lijfrente uitkering zijn regels verbonden. Bereikt u in het kalenderjaar van de eerste uitkering uw AOW-leeftijd? Of heeft u die leeftijd dan al bereikt? Dan kunt u kiezen voor een looptijd van 5 tot maximaal 30 jaar. Ontvangt u de eerste lijfrente uitkering vóór het kalenderjaar waarin u voor het eerst een AOW uitkering ontvangt? Dan is de looptijd minimaal 20 jaar plus het aantal jaar dat het nog duurt voordat u de AOW leeftijd bereikt op het moment van het uitkeren van de eerste termijn. Ook in dit geval is de maximale looptijd 30 jaar.

Uit voorgaande regel kunt u opmaken dat onze overheid een prikkel geeft om langer door te werken.

Uw uitkeringen en belasting

Tijdens de opbouwfase van uw lijfrente mocht u de premie aftrekken van uw belastbare inkomen. Ook de waarde van het lijfrentekapitaal was tijdens de opbouwfase vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. In de uitkeringsfase ziet de Belastingdienst dit als inkomen waarover u belasting betaalt. Net als bij uw pensioenuitkeringen of salaris.

De belastingvoordelen zijn evident :

  • Gedurende de opbouwfase heeft u geen box 3 belasting betaald over de waarde en aangroei;
  • De aftrek heeft u mogelijk kunnen doen tegen een hoger belastingpercentage dan in de uitkeringsfase;
  • In de komende jaren is er sprake van een lager tarief in de Inkomstenbelasting waardoor dit een extra voordeel is gedurende de uitkeringsfase.

Lijfrente uitkeren advies

Wilt u advies over het uitkeren of voortzetten van uw lijfrente? Maak dan een belafspraak of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Als gecertificeerd financieel planners en adviseurs kunnen wij u breed adviseren over de mogelijkheden van een lijfrente. Onze dienstverlening kan op afstand of persoonlijk in een gesprek worden aangeboden. Kiest u voor een oplossing met advies op afstand dan geldt hier een gereduceerd tarief voor. Hierdoor kunnen wij mensen in heel Nederland adviseren over lijfrentes en aanverwante financiële producten.

Ook hebben wij de keuze uit diverse aanbieders en kunnen u dan ook neutraal en eerlijk adviseren. U betaalt onze kosten en er is geen geldstroom vanuit de aanbieder naar ons. Daarbij vergelijken wij zowel de rente over de uitkering alsmede de voorwaarden.

Kan ik kiezen tussen sparen of beleggen in de uitkeringsfase

Er zijn aanbieders die het toestaan om de uitkering in een beleggingsproduct onder te brengen. Zeker de laatste paar jaar is daar enige vraag naar vanwege de extreem lage rente. Een uitkering op basis van beleggingen is een risicovolle keuze omdat u de waardeverandering niet kunt bepalen.

Bij een uitkering op basis van een gegarandeerd rendement in de vorm van een bankspaarrekening is de uitkering juist wel voorspelbaar. Laag, maar in ieder geval met een bepaalde mate van zekerheid.

Wat als u niet alle premies of stortingen hebt afgetrokken in de opbouwfase

Hebt u premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrenteverzekering en hebt u  niet alle premies of stortingen afgetrokken? Dan is een deel van uw uitkering voor een lijfrente vrijgesteld van inkomstenbelasting. U draagt belasting af over de uitkeringen als deze hoger zijn dan het bedrag van de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken.

Het simpelste is om uw verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling te verzoeken om rekening te houden met de niet-afgetrokken premies. Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting dien u zelf rekening houden met deze situatie.

Uw uitkeringsinstantie houdt rekening met niet-afgetrokken premies

U kunt uw verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling vragen om rekening te houden met premies en stortingen die u niet hebt afgetrokken. Hiervoor vraagt u bij de Belastingdienst een zogeheten Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (ook wel saldoverklaring) aan.

Als u deze verklaring aan uw verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling stuurt, houdt deze bij de berekening van de loonheffing al rekening met de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken. In dit geval kunt u de gegevens van uw jaaropgaaf overnemen in uw aangifte inkomstenbelasting.

U houdt zelf rekening met niet-afgetrokken premies

Als u zelf rekening houdt met niet-afgetrokken premies en stortingen, berekent u hoeveel van de uitkering niet belast is. Hiervoor kunt u ook bij de Belastingdienst een Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (ook wel saldoverklaring) aanvragen. U moet hierbij rekening houden met het maximumbedrag voor niet-afgetrokken premies en stortingen.

Het deel van de uitkering dat niet belast is, hoeft u ook niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeld

U betaalt in de jaren 2007 tot en met 2017 jaarlijks € 3.000 premie en trekt deze premies niet af. De uitkering is € 3.500 per jaar en gaat in het jaar 2018 in. In dit geval worden de uitkeringen belast op het moment dat zij hoger worden dan het bedrag van € 30.000 (10 x € 3.000). De uitkeringen worden dan de komende acht jaar niet belast, omdat het bedrag van de uitkering dan totaal € 28.000 (8 x € 3.500) is. Van de uitkeringen in het negende jaar wordt € 1.500 (€ 31.500 – € 30.000) belast. U geeft in het negende jaar dan € 1.500 aan in uw aangifte als uitkering uit uw lijfrente. Vanaf het tiende jaar is de uitkering uit uw lijfrente volledig belast en geeft u dit als zodanig aan in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bewijs niet afgetrokken lijfrentepremies

Indien u claimt dat u geen premies hebt afgetrokken dient u dat zelf te kunnen aantonen. De Belastingdienst heeft aangiftes tot haar beschikking met terugwerkende kracht tot 2001. Het is dan ook belangrijk om uw belastingaangiftes over eventuele oudere jaren te bewaren. Althans zolang vanaf het moment dat u geen premies voor uw lijfrente aftrekt.

Het kan ook zijn dat u slechts gedeeltelijk de premie van uw lijfrente mocht aftrekken. Ook dan kunt u het niet-afgetrokken deel salderen met de toekomstige uitkeringen. Het bijhouden van een goede administratie is dan ook verstandig.

Hebt u in 2000 of eerder premies en stortingen niet afgetrokken? Dan kunt u dit bijvoorbeeld aantonen met kopieën van uw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.

[contact-form-7 id=”1041″ title=”Standaard formulier met bijlagen”]
Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Video met uitleg van Aegon over een lijfrente die vrijkomt

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

ABN hypotheekofferte

ABN hypotheekofferte nodig voor de aankoop van uw woning? Of wenst u een...

Contact opnemen

0 reacties