Ondernemers

Belastingen

Wij geven u belastingadvies om maximaal te besparen.

Inkomstenbelasting

Belasting die je jaarlijks moet betalen over je inkomen.

Erfbelasting

Erfbelasting betaalt u indien u een nalatenschap erft en deze boven een bepaald bedrag is. Onze belastingadviseurs vinden voor u de beste fiscale oplossing die bijdraagt tot een slimme belastingheffing.

Gouden handdruk

Iedereen die een gouden handdruk ontvangt, moet beslissen hoe deze gouden handdruk op te nemen. Wij kunnen u van dienst zijn bij alle keuzes om slim om te gaan met regelgeving. Voor de meest optimale oplossing van uw gouden handdruk speelt, naast de fiscale verwerking, uw persoonlijke situatie een belangrijke rol: Heeft u direct geld uit uw gouden handdruk nodig? Is een tijdelijke aanvullende uitkering uit uw gouden handdruk gewenst?Kunt u dankzij uw gouden handdruk eerder stoppen met werken? Wilt u uw gouden handdruk gebruiken als aanvulling op uw pensioen?

Mocht u uw gouden handddruk wensen aan te wenden voor een verzekering dan kunnen wij hier ook een oplossing voor aanbieden. Wij hebben hier de keuze uit meerdere professionele verzekeraars.

Schenkingen

Schenkingen komen in verschillende hoedanigheden voor. U kunt een schenking doen in geld of in goederen: onroerend goed, effecten (beursaandelen, obligaties, aandelen in groeifondsen of beleggingsinstellingen), aanmerkelijk belangaandelen of kunst en antiek. Kwijtschelding op een vordering, bijvoorbeeld wegens uitgeleend geld aan uw kind, is ook een schenking. Bij de keuze welke vermogensbestanddelen u wilt overdragen, spelen persoonlijke overwegingen een rol maar ook fiscale: u bereikt de grootste belastingbesparing met een schenking van vermogensbestanddelen die in de toekomst naar verwachting sterk in waarde zullen stijgen. Verder is niet alleen schenkingsrecht van belang, ook andere belastingen kunnen een rol spelen, zoals overdrachtsbelasting bij overdracht van onroerend goed en inkomstenbelasting. Het is verstandig een schenking altijd bij notariële akte te doen omdat de schenking anders gemakkelijker ongeldig te verklaren is.

Zo is bijvoorbeeld voor de fiscus de schenkingsdatum van belang bij de 180-dagen-termijn (bij eventueel overlijden schenker). Het kan ook zijn dat u aan de schenking voorwaarden wilt verbinden. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule (die ook hierna wordt behandeld). Gaat uw kind scheiden, dan zal een advocaat van de ‘ex’-schoonzoon of -schoondochter een bewijs vragen dat een dergelijke clausule inderdaad is gemaakt.

Let op: heeft u een aanmerkelijk belang in een B.V. dan kunt u vanaf 2012 voor dit aanmerkelijk belang voor zover dit belang betrekking heeft op een onderneming (ondernemingstoets) op gezamenlijk verzoek belastingvrij doorschuiven/schenken (er is wel een 36-maandeneis).

Bedrijfsadvies

Heeft u een achterstand in uw boekhouding of heeft u problemen met de Belastingdienst, of een incassobureau? Neem dan contact met ons op, wij hebben ervaring met dit soort situaties en kunnen u lucht geven in dit soort lastige situaties.

Cournot Financieel heeft eerder al goede resultaten geboekt met zzp’ers die betalingsproblemen of achterstanden hadden en de administratie van deze klanten staat nu weer helemaal op de rails.

In veel van deze gevallen dachten cliënten dat het probleem niet te verhelpen was, wij hebben door onze ervaring en contacten vaak meer bereikt dan u kunt bedenken.

Ondernemers contact

Stel hier kosteloos uw vraag

U kunt uw vraag vrijblijvend stellen via het contactformulier.
Geen fan van formulieren? Dan kun je telefonisch contact met ons opnemen.