Hypotheek oversluiten ING bank

Hypotheek oversluiten ING bank

hypotheek oversluiten ing[pbutton url=”https://www.cournot.nl/contact/contact-2″ text=”Meer informatie?” new_window=”no” icon=”fa fa-phone”]

Loopt uw huidige ING hypotheek al enkele jaren? Het kan interessant zijn om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente. Door uw ING hypotheek over te sluiten kunt u misschien net als honderdduizenden andere woningbezitters een maandlast voordeel behalen.

Ook als u beschikt over een verouderde aflosvorm kan het interessant zijn om de stofkam door deze producten te halen. Zo heeft u misschien wel een woekerpolis of dure kapitaalverzekering aan uw ING hypotheek verbonden die verborgen kosten heeft.

Zelfs met het ongemoeid laten van uw rentecontract kan dan een omzetting financieel voordeel opleveren. Laat ons vrijblijvend meekijken naar de mogelijkheden. Ook kunnen wij uw nieuwe hypotheek onderbrengen bij ING bank.

Oversluiten hypotheek ING mogelijkheden

Door op dit moment uw hypotheek onder de loep te nemen, kunt u aanzienlijk lagere maandlasten bereiken. De hypotheekrente staat momenteel op de laagste stand ooit van de laatste honderden jaren. Indien u overwaarde hebt kunt u ook gebruik maken van de hefboomwerking vanwege deze lagere schuldverhouding.

Wat is het oversluiten van een hypotheek eigenlijk? U vervangt uw bestaande hypotheek met huidige rente voor een hypotheek met gunstigere rente. Het hele administratieve proces van switchen van een hypotheek noemt men oversluiten.

Kosten oversluiten hypotheek ING aftrekbaar?

Indien uw hypotheek is gebruikt voor het kopen of verbouwen van de woning waar u zelf woont zijn de meeste kosten aftrekbaar.

U kunt daarbij denken aan de volgende kosten :

 • Advies- en bemiddelingskosten van een hypotheekadviseur;
 • De boeterente die u moet betalen aan ING bank vanwege het vroegtijdig afkopen van het rentecontract;
 • Taxatiekosten voor het laten opstellen van een taxatierapport;
 • Notariskosten vanwege het inschrijven van een nieuwe hypotheekakte.

U kunt bij de meeste geldverstrekkers tot zo’n 110% van de marktwaarde deze oversluitkosten meefinancieren in de nieuwe hypotheek. De kosten zelf zijn dan aftrekbaar, alleen de rente over deze meegefinancierde kosten niet.

In uw belastingaangifte dient u dan ook een splitsing aan te brengen in het deel van de hypotheek dat aftrekbaar is en welk deel niet. Dat laatste valt dan in box 3.

Wanneer is uw ING hypotheek oversluiten gunstig?

Eigenlijk kunt u als vuistregel hanteren dat iedere rente boven de 4% te hoog is. Natuurlijk moet u de kosten van de oversluiting terugverdienen. Dat rekenen wij voor u uit en bespreken met u wat de terugverdientermijn is.

Een en ander hangt ook af van uw persoonlijke situatie. Ook hangt het af van de resterende duur van het rentecontract. Heeft u een spaarhypotheek die nog 12 jaar vaststaat dan is oversluiten vaak ongunstig.

Met online rekentools is het mogelijk om een goede indicatie te krijgen van de mogelijkheden tot besparing. Echter een hypotheekadviseur van vlees en bloed kan u exact voorrekenen hoe het zit.

ING bank actuele hypotheekrente

Hypotheek ING boeterente

Wilt u een ING hypotheek aanpassen maar niet wachten totdat uw rentecontract is verstreken? U heeft dan de mogelijkheid om  tussentijds over te sluiten of te kiezen voor rentemiddeling. Bij ING wordt dit proces TRAP en TRAM genoemd. Per situatie valt te bepalen of wachten verstandig is of niet.

Kiest u voor het zogeheten middelen van de boeterente dan blijft u bij ING bank en smeert u de betaling van de boeterente uit over een nieuwe rentevastperiode. ING brengt daar wel een vergoeding voor in rekening. Dat valt inzichtelijk te maken na het opvragen van een aanbod tot rentemiddeling. Ook daar kunnen wij u bij helpen.

Overigens is op voorhand niet te zeggen dat tussentijds uw ING hypotheek oversluiten geld kan opleveren. Dat vergt een goed onderzoek van uw situatie. Per dag veranderen rentes en er zijn veel factoren van belang om een goed hypotheekadvies te geven.

Oversluiten hypotheek ING nadelen

Tussentijds oversluiten brengt een boeterente met zich mee. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de resterende rentevaste periode. Laat een hypotheekadviseur controleren of tussentijds uw ING hypotheek oversluiten zinvol zal zijn.

Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met kosten. Daarover hebben we al iets geschreven. Het voordeel van oversluiten dient dus op te wegen tegen deze kosten.

Als uw rentecontract nog 2 jaar loopt en u verwacht dat de rente volgend jaar 1% hoger is kan het toch lonen om eerder over te sluiten. Dan anticipeert u op een mogelijke rentestijging. Komt de rentestijging uit en u heeft de rente voor 20 jaar vastgezet dan bent u spekkoper.

Sinds 1 januari 2013 zijn de spelregels rondom hypotheken sterk aangepast. Zo kunt u als nieuwe hypotheek alleen een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek afsluiten. U kunt daarna geen ING beleggingshypotheek of Maatwerkhypotheek afsluiten.

Heeft u een spaarhypotheek? Dan is oversluiten geheel niet zinvol. Uw spaarrente is gekoppeld aan de hypotheekrente. Sluit u over, dan wordt uw rente verlaagd naar de geldende, zeer lage hypotheekrente.

Aflossingsvrije ING hypotheek oversluiten

Vooral wanneer u een ING aflossingsvrije hypotheek heeft, kan oversluiten een wijs besluit zijn. Ook kunt u dan meteen heroverwegen of een aflossingsvrije hypotheek nog steeds bij u past. De laatste jaren heeft u uitsluitend rente betaald. Aflossen kan namelijk ook aantrekkelijk zijn met een naderend pensioen en lager inkomen. Dit is slechts één overweging om te gaan aflossen.

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek kunnen er meerdere overwegingen zijn.

Is het oversluiten van een hypotheek bij ING afwijkend?

Er zijn niet veel specifieke voorwaarden waar u rekening mee dient te houden. Wel heeft ING bank en haar rechtsvoorgangers zoals Postbank en RVS een aantal bijzondere hypotheekproducten gevoerd. Op de afkoopwaarde van verbonden kapitaalverzekering kunnen afkoopkosten worden ingehouden. Dat is iets om in het oversluitproces mee te nemen.

Tot 31 december 2012 kon u als klant een zogeheten Loyaliteitsbonus opbouwen. De opgebouwde Loyaliteitsbonus kunt u tot en met 2020 nog inzetten voor de volgende zaken :

 • U kunt uw Loyaliteitsbonus inzetten tot maximaal 1% van de nieuw te verstrekken hoofdsom (voor zover de opgebouwde waarde toereikend is);
 • Ook kunt u de Loyaliteitsbonus inzetten voor een korting op de hypotheekrente op rentevaste perioden van 5 jaar en langer;
 • De houdbaarheidsdatum van uw Loyaliteitsbonus is tot en met 31 december 2020 en kan worden ingezet op uw hypotheekaanvraag, of overdragen aan uw (klein)kinderen;
 • Tevens kunt u de Loyaliteitsbonus alleen inzetten als u bij verhuizing een nieuwe hypotheek bij ING bank afsluiten.

In de bijgevoegde voorwaarden kunt u de exacte spelregels nalezen over de Loyaliteitsbonus.

Wenst u te weten wat het effect van de inzet van de loyaliteitsbonus is voor een nieuwe hypotheek? Wij kunnen dit precies voor u doorrekenen. Neem dan gerust contact met ons op.

Vermogende klanten ING bank

Indien u tenminste beschikt over € 75.000 aan vrij vermogen komt u in aanmerking voor extra mogelijkheden qua hypotheken. Dit mag ook vermogen zijn wat vrijkomt na aflossing van de hypotheek in de vorm van bijvoorbeeld een beleggingsrekening. Na het kunnen van aantonen van dit vermogen komt u

Zo kunt u als zogeheten PPW-klant (PPW= personal banking, private banking, wealth management) van ING bank ook een hypotheekaanvraag boven de 1 miljoen euro aanvragen en komen er bijzondere onderpanden ook in aanmerking voor financiering. Denk hierbij aan de volgende objecten :

 • Woonhuis met praktijk-/kantoorruimte;
 • Onderpand met deels zakelijk karakter / woonwinkelpand;
 • Deels verhuurde onderpanden.

Kortom, er gaan letterlijk poorten voor u open als u te maken hebt met een complexere hypotheekaanvraag. Meer informatie over de werking van het PPW-beleid leest u in de acceptatiegids.

ING woonbericht derde kwartaal 2018

Volgens het meest recente woonbericht van ING bank is het vertrouwen in de woningmarkt in het derde kwartaal van 2018 stabiel gebleven. De WoonIndex komt met 107 punten op een even hoge score uit als het tweede kwartaal. Daarmee is de in 2016 ingezette dalende trend hiermee een halt toegeroepen. Wel vinden steeds meer (kandidaat) woningbezitters op de koopwoningmarkt het nu een ongunstig moment voor de aankoop van een woning. Ook zijn ze minder optimistisch over de eigen financiële situatie. De respondenten van het ING Woonbericht zijn overigens positiever over de verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van de huizenprijzen en de hypotheekrente.

Kosten hypotheek ING oversluiten

Als uw rentecontract afloopt dan kunt u boetevrij oversluiten. Ook krijgt u dan van ING bank een rentevoorstel voor verlenging. Dit wordt ook wel een verlengingsvoorstel genoemd. U dient dit voorstel uiterlijk drie maanden voor het aflopen van uw rentevaste periode te ontvangen.

Wel heeft u dan nog steeds te maken met de overige bijkomende kosten vanwege de oversluiting. Besluit u intern over te sluiten bij ING bank dan is er mogelijk sprake van lagere kosten. Gelukkig zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar. Een precieze berekening kunt u laten maken door een hypotheekadviseur van ons kantoor.

Meer informatie over het oversluiten van uw hypotheek gewenst? Wij garanderen u een deskundig en eerlijk advies. Wilt u de hypotheek omzetten bij ING bank door klant te blijven? Ook dat is gewoon mogelijk via ons te regelen.

Vraag direct meer informatie bij ons aan via het onderstaande contactformulier of bel ons gewoon op.

Voorwaarden ING bank hypotheek

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Video ING bank met uitleg over hypotheekrente

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties