Toch een hogere boeterente bij gestegen hypotheekrente

Toch een hogere boeterente bij gestegen hypotheekrente

[pbutton url=”https://www.cournot.nl/contact/contact-2/” text=”Telefonisch consult gewenst?” new_window=”no”]hogere boeterente

 

Iemand is het niet eens met een boeterente die door zijn bank in rekening is gebracht. Om die reden dient deze consument een klacht in bij het Kifid. Dit is het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Consumenten kunnen hier klagen als zij het niet eens zijn met een beslissing van een financieel dienstverlener, zoals een bank, in dit voorbeeld.

Marktrente stijgt met 0,1% alleen de bank verlaagt de rente met 0,5%.

Op zich lijkt het een voordeel als uw bank de rente verlaagt, alleen in dit geval pakt het enkele duizenden euro’s nadelig uit. Meer precies : € 3.163. De boeterente die u namelijk betaalt voor het afkopen van een rentecontract bij een hypotheek is gebaseerd op een aantal factoren. Onder andere op basis van het verschil tussen de markt- en contractrente. Hoe groter dit verschil, hoe hoger de boeterente.

Aanloop naar definitieve boeterente

De consument heeft op 27 september 2016 een zogeheten voorlopige aflosnota ontvangen met een boeterente van € 9.782. Gebaseerd op ondermeer deze informatie heeft hij besloten een nieuwe hypotheek aan te vragen. De fase om de nieuwe hypotheek te regelen neemt enkele weken in beslag en uiteindelijk heeft de oude geldverstrekker, CMIS, een definitieve aflosnota verzonden aan de notaris met daarop vermeld een hogere boeterente.

De verklaring voor deze forse verhoging van de geldverstrekker is dat zij de rente voor de vergelijkingsperiode hebben verlaagd met 0,5% terwijl de marktrente in de tussenliggende periode met 0,1% is gestegen.

Het lijkt logisch dat de consument om deze reden vraagtekens plaatst bij de fors hogere boeterente. Stel dat deze persoon de hypotheekrente nauwlettend volgt gedurende het oversluitproces en verwacht dat CMIS deze ook volgt tijdens de verdere stappen in het proces is de verwachting eerder dat de boeterente zal dalen dan omgekeerd.

Beslissing Kifid

Het Kifid is van mening dat CMIS de vrijheid heeft om rentepercentages aan te passen en dat het alleen mogelijk is om een begrenzing toe te passen indien dit onredelijk wordt. De uitleg van CMIS dat men slechts 4 maal in 2016 de rente heeft aangepast vindt het Kifid niet onredelijk. Het Kifid is van mening dat de klant had moeten beseffen dat de voorlopige aflosnota een tijdelijk karakter had en dat letterlijk genoteerd staat dat de definitieve bedragen kunnen wijzigen.

Om die reden beslist het Kifid dan ook dat de hogere boeterente terecht in rekening is gebracht. De consument vist dus achter het net.

Weloverwogen een hypotheek oversluiten

De vraag is of dit wel redelijk is? Immers op het moment dat een eigenwoningbezitter de oversluiting in gang zet na de ontvangst van de proforma aflosnota gaat deze ook verplichtingen aan. Het annuleren van een hypotheekofferte kan gepaard gaan met een annuleringsvergoeding en ook de hypotheekadviseur, taxateur en notaris hebben vaak al werkzaamheden uitgevoerd.

Voor het kopen van een tastbaar consumentenartikel geldt online een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Voor een hypotheek is eenmaal gekocht ook definitief gekocht.

De toezichthouder is van mening dat een eigenwoningbezitter inzichtelijk dient te hebben wat de terugverdienperiode is. Met een hogere boete van enkele duizenden euro’s komt deze termijn ook in het gedrang.

Tips :

Het zou prettig voor consumenten zijn indien de proforma aflosnota een bepaalde geldigheidsduur zou hebben. Dan geeft dit consumenten de gelegenheid om binnen een redelijke termijn te onderzoeken of het oversluiten van een hypotheek zinvol is.

In de praktijk lossen wij het op door een goede voorbereiding te nemen en pas de proforma aflosnota op te vragen als de overige zaken duidelijk zijn. Ook is het goed te doen om een serieuze inschatting te maken van de verwachte boeterente. Zodra de keuze om over te sluiten gemaakt is dan kunnen de lijnen tot de daadwerkelijke oversluiting kort zijn.

Bent u van plan uw hypotheek over te sluiten of wenst u te weten hoe de boeterente in uw situatie uitpakt?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Video met uitleg over boeterente

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties