Overwaarde huis opnemen met hypotheek voor senioren

Overwaarde huis opnemen met hypotheek voor senioren

[pbutton url=”https://www.cournot.nl/contact/afspraakformulier/” text=”60 minuten gratis gesprek over hypotheken?” new_window=”no”]overwaarde opnemen senioren

Overwaarde huis opnemen voor senioren? Dat kan ook als u met pensioen bent. Misschien dat u leest dat het steeds lastiger is om een hypotheek te krijgen. Toch is er met een juiste voorbereiding meer mogelijk om uw overwaarde contant te maken.

Overwaarde benutten, hoe dan?

Als u uw bestaande woning al lang bezit heeft u vermoedelijk de beschikking over een forse overwaarde. De overwaarde is het verschil tussen de marktwaarde van uw woning en de eventueel openstaande hypotheek. In de loop der tijd is uw huis meer waard geworden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze overwaarde op te nemen. U wenst over dat ‘dode’ geld te kunnen beschikken, maar ook in uw huis blijven wonen. In de rest van het artikel leest u over de oplossingen om de overwaarde te verzilveren.

Hypotheek verhogen of afsluiten

Ouderen kunnen ervoor kiezen om een bestaande hypotheek te verhogen of een nieuwe hypotheek af te sluiten. Vervolgens zijn er meerdere opties om te kiezen uit de diverse hypotheekopties. Deze keuzes hangen samen met de aflosvorm en rentevastperiode. Ook de manier hoe het geld opgenomen kan worden is een keuze.

Aflossingsvrije hypotheek afsluiten

Indien u beschikt over voldoende inkomen uit pensioen en overwaarde in de stenen, kunt u een hypotheekaanvraag indienen. Dan kunt u de keuze maken om deze hypotheek af te lossen of niet. Besluit u een aflossingsvrije hypotheek te nemen dan kunt u tot circa 80% van de marktwaarde opnemen als aflossingsvrije hypotheek. Dat percentage is per geldverstrekker trouwens anders.

De voordelen voor een aflossingsvrije hypotheek bij het opnemen van overwaarde voor senioren zijn als volgt :

 • U betaalt alleen hypotheekrente en geen aflossing, uw lasten zijn daardoor laag;
 • Indien u de hypotheekrente voor langere tijd vastzet zijn uw maandlasten voorspelbaar voor een lange periode;
 • Geld direct beschikbaar voor aanvulling op uw pensioen;
 • Er is een ruimere verstrekking dan 100% van de marktwaarde bij sommige aanbieders van hypotheken.

Er kleven ook nadelen aan het afsluiten van een hypotheek :

 • U dient kosten te maken voor het aanvragen van een hypotheek;
 • Zodra de hypotheek is uitgekeerd beschikt u direct over een grote som geld. Stapsgewijze opnames zijn ook mogelijk. Dan is het verstandig duidelijke afspraken te maken met uw bank of hypotheekadviseur over de kosten per opname.
 • Kosten voor bijvoorbeeld hypotheekadvies zijn niet aftrekbaar indien het geld consumptief wordt gebruikt.

Annuïteitenhypotheek afsluiten

Een andere optie om een reguliere hypotheek af te sluiten is een hypotheek met een aflosvorm zoals een lineaire of annuïteitenhypotheek. Dan is de hypotheek binnen een vaste looptijd geheel afgelost.

Het verschil met het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek is dat uw maandlasten hoger zijn. Immers u dient naast rente ook aflossing te betalen. Veel ouderen kiezen liever voor een lage maandlast zodat ze lang kunnen teren op hun overwaarde.

De opeethypotheek

Dit klinkt als een aaibare hypotheek en is geschikt voor ouderen die graag de overwaarde wensen te consumeren. Deze hypotheeksoort wijkt af van de eerder beschreven hypotheekvormen omdat de verschuldigde rente ook meegenomen kan worden in de hypotheek.

Dit zorgt ervoor dat uw lasten laag kunnen zijn. U dient zich wel bewust te zijn van de volgende nadelen van de opeethypotheek :

 • Daalt de waarde van uw woning in de toekomst of raakt de overwaarde uitgeput dan stopt de constructie. In het ergste geval dient u uw huis te verkopen. De verplichting van de hypotheek blijft dan bestaan tot deze wordt afgelost.
 • In de loop der tijd kan de hypotheekrente stijgen en bereikt u sneller het maximum.

Opnameschema

U kunt de overwaarde bij de meeste aanbieders opnemen op twee manieren. Overigens is het zo dat er slechts een handvol aanbieders is die dergelijke opeethypotheken aanbiedt. De methoden om het geld op te nemen zijn als volgt :

 • U neemt maandelijks een bedrag op om uw uitgaven te doen;
 • Met een bedrag ineens maakt u gebruik van het geld voor bijvoorbeeld een grote aankoop.

Kenmerken opeethypotheek

Met deze hypotheek kunt u niet tot 100% van de marktwaarde opnemen. Meestal kunt u bij de geldverstrekkers tot circa 70% van de marktwaarde benutten als zijnde limiet. Dat is inclusief uw eventuele bestaande hypotheek. Deze dient dan ook bij dezelfde bank afgesloten te zijn. Anders dient deze afgelost te worden.

Krediethypotheek

Een andere hypotheekvorm is een zogeheten krediethypotheek. Deze manier van lening lijkt op die van een doorlopend krediet. Alleen bij een krediethypotheek heeft de bank hypothecaire zekerheid waardoor de rente lager is. Ook heeft de bank hierdoor meer kans op een succesvolle aflossing van de lening.

Bij deze manier van financieren kunt u als oudere zelf beslissen wanneer u het geld opneemt en aflost. De vergoeding is op basis van een variabele hypotheekrente. Verkoopt u uw huis dan lost u ook deze hypotheek af met de verkoopopbrengst.

Er zijn niet veel aanbieders van krediethypotheken waardoor de keuze beperkt is. Ook is het maximum bedrag beperkt wat u kunt lenen van de marktwaarde.

Verzilverlening SVN

De overheid biedt tot slot ook een financieringsoplossing: ‘de verzilverlening’. Deze hypothecaire lening om de overwaarde op te nemen wordt aangeboden door het SVN, dat ook de blijverslening aanbiedt.

Net als bij de commerciële verzilverhypotheek blijft uw besteedbare inkomen gelijk. U lost namelijk niet af en de rente wordt bij de lening opgeteld. Het belangrijkste verschil is dat de Verzilverlening van SVn in eerste instantie bedoeld is voor een investering in ‘comfortabel en veilig wonen’. Met deze beperking, komen een aantal zeer ruime voorwaarden:

 • Er vindt geen toets op inkomen en vermogen plaats. Dit maakt de verzilverlening aantrekkelijk voor ouderen met een laag inkomen en/of beperkt spaartegoed.
 • De lening is al beschikbaar vanaf 10 jaar voor de pensioendatum en kent geen maximale leeftijd.
 • De lening wordt ingeschreven als hypotheek in het Kadaster.
 • Uw bestaande hypotheek kan naast de verzilverlening blijven bestaan, u heeft wel toestemming nodig van de eerste hypotheekhouder.

Of u in aanmerking komt voor een verzilverlening hangt af van de gemeente waar u woont en of zij deelnemen aan deze regeling. Via deze link kunt u controleren of uw gemeente deelneemt aan de regeling.

Berekeningswijze verzilverlening

De verzilverlening bedraagt maximaal 80% van de WOZ-waarde of de taxatiewaarde van uw woning. De rente staat voor 40 jaar vast en wordt vastgesteld op het moment van de hypotheekaanvraag. De looptijd is maximaal 75 jaar. Hier kunt u ook de overige voorwaarden van de verzilverlening lezen.

Hypotheekrente aftrekbaar

Indien u de overwaarde uitsluitend gebruikt voor het aanvullen van uw inkomen is de rente niet aftrekbaar. Pleegt u onderhoud aan uw woning met het geleende geld dan is de hypotheekrente meestal wel aftrekbaar.

Zelfs als u tot 31 december 2012 een aflossingsvrije hypotheek had, en deze hebt afgelost, kunt u tot het oorspronkelijke bedrag van dit leningdeel de rente aftrekken. Dan dient u ook daadwerkelijk een hypotheek op te nemen en het geld te gebruiken voor een verbouwing over onderhoud aan uw eigen woning.

De hypotheekrente is niet aftrekbaar indien het voor een tweede woning zoals een vakantiewoning is.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties